Sprawy obywatelskie, stypendia szkolne

 

         Poświadczenie własnoręczności podpisu


         Sporządzenie testamentu


         Udostępnianie materiałów archiwalnych obywatelom w celach naukowo-badawczych


         Przyjmowanie skarg i wniosków


         Poświadczenie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem


         Pomoc materialna – stypendium szkolne


         Zatrudnienie


         Udostępnianie informacji publicznej

Sprawy obywatelskie, stypendia szkolne

Start
Poradnik Interesanta
Sprawy obywatelskie, stypendia szkolne

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Karta Informacyjna
Wniosek o stwierdzenie własnoręczności podpisu, F.OR-01.1

Sporządzenie testamentu

Karta Informacyjna

Udostępnianie materiałów archiwalnych obywatelom w celach naukowo-badawczych

Karta Informacyjna
Wniosek o udostępnienie dokumentów z Archiwum Urzędu Gminy Drelów, F.OR-03.1

Przyjmowanie skarg i wniosków

Karta Informacyjna

Poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem

Karta Informacyjna
Wniosek o stwierdzenie za zgodność z oryginałem F.OR.05.1

Pomoc materialna – stypendia szkolne

Karta Informacyjna
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, formularz numer, F.OW-01.1

Zatrudnienie

Karta Informacyjna
Podanie do Wójta Gminy Drelów, F.PZ-02.1

Udostępnianie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wersja PDF)
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wersja DOC)

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Karta Informacyjna
Wniosek o stwierdzenie własnoręczności podpisu, F.OR-01.1

Sporządzenie testamentu

Karta Informacyjna

Udostępnianie materiałów archiwalnych obywatelom w celach naukowo-badawczych

Karta Informacyjna
Wniosek o udostępnienie dokumentów z Archiwum Urzędu Gminy Drelów, F.OR-03.1

Przyjmowanie skarg i wniosków

Karta Informacyjna

Poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem

Karta Informacyjna
Wniosek o stwierdzenie za zgodność z oryginałem F.OR.05.1

Pomoc materialna – stypendia szkolne

Karta Informacyjna
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, formularz numer, F.OW-01.1

Zatrudnienie

Karta Informacyjna
Podanie do Wójta Gminy Drelów, F.PZ-02.1

Udostępnianie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wersja PDF)
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wersja DOC)

Accessibility Toolbar

Scroll to Top