Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Start
Instytucje
Instytucje – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drelowie
ul. Szkolna 10
21 – 570 Drelów
tel. 83 372 00 18
e-mail: gops.drelow@interia.pl
BIP: https://gopsdrelow.bip.lubelskie.pl

Kierownik:
Zdzisław Tarasiuk

Accessibility Toolbar

Scroll to Top