Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

Start
Przedsiębiorcy

Poradnik Interesanta

Przewodnik dla mieszkańców, zawierający informacje o różnych aspektach życia w gminie, procedurach urzędowych, oraz pomocnych wskazówek dotyczących załatwiania codziennych spraw.

Obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych

Informacje na temat aktualnych stawek podatków lokalnych, opłat za użytkowanie nieruchomości, oraz inne lokalne daniny publiczne obowiązujące na terenie gminy.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacje dotyczące procedur i wymogów uzyskania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie, w tym formularze, dokumenty oraz terminy składania wniosków.

CEIDG

Informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie gminy, w tym procedury rejestracji, zmian danych oraz likwidacji działalności, wraz z dostępem do centralnej ewidencji i dokumentacji dotyczącej przedsiębiorstw.

Zamówienia publiczne

Informacje o ogłoszeniach dotyczących zamówień publicznych prowadzonych przez urząd gminy. Znajdziesz tutaj ogłoszenia o przetargach, zamówieniach z wolnej ręki oraz informacje o zasadach udziału w postępowaniach przetargowych.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top