Bezdomne zwierzęta

Start
Mieszkańcy
Bezdomne zwierzęta

Ewidencja umieszczonych w schronisku bezdomnych zwierząt
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” Olszowa 4, 21-500 Biała Podlaska
Stan na 01.01.2023 r.

Heren

Numer ewidencyjny: 210 L.
W schronisku: od 11.2017 r.
Wiek: ok. 8 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samica
Umaszczenie psa: rudo-czarna

Drela

Numer ewidencyjny: 104 M.
W schronisku: od 06.2018 r.
Wiek: ok. 10 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samica
Umaszczenie psa: czarna

Saty

Numer ewidencyjny: 028 N.
W schronisku: od 01.2019 r.
Wiek: ok. 11 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samiec
Umaszczenie psa: rudy

Dżetka

Numer ewidencyjny: 035 N.
W schronisku: od 02.2019 r.
Wiek: ok. 5 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samica
Umaszczenie psa: czarna

Bezimienny

Numer ewidencyjny 129 R,130 R, 131 R. W schronisku od 01.2022 r.
Wiek: ok. 10 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samiec
Umaszczenie psa: czarny

Bezimienny

Numer ewidencyjny 144S.
W schronisku od 10.2022 r.
Wiek: ok. 5 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samica
Umaszczenie psa: czarna-podpalana

Bezimienny

Numer ewidencyjny 145S.
W schronisku od 11.2022 r.
Wiek: ok. 5 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samica
Umaszczenie psa: czarna

Zachęcamy Państwa do adopcji zwierząt z terenu Naszej Gminy!

Prosimy przekaż 1,5% naszym bialskim bezdomniakom!

Procedury zgłaszania bezdomnych psów.

Aby zgłosić znalezienie zwierzęcia, które prawdopodobnie jest bezdomne, przedtem się upewnij, czy:

zwierzę nie ma na obroży adresu lub numeru telefonu do właściciela albo tatużu w uchu lub w pachwinie (jeśli zwierzę ma tatuaż, możesz się skontaktować na wskazane dane kontaktowe i powiadomić o znalezieniu zwierzęcia,
zwierzę jest elektronicznie oznakowane (numer mikroczipu można zidentyfikować w lecznicy), gdy znasz numer mikroczipu, możesz zadzwonić do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które pomoże nawiązać kontakt z właścicielem zwierzęcia,
ma obrożę, jeśli tak, to czy jest na niej adresownik (jeśli tak – zadzwoń po prostu do właścicieli i poinformuj o znalezieniu błąkającego się psa),
nikt nie zamieścił ogłoszenia o jego zaginięciu na stronie internetowej Urzędu, lub w mediach społecznościowych.

Jeśli podjęte próby dotarcia do właściciela zwierzęcia nie dały rezultatu, należy bezzwłocznie taki fakt zgłosić do:

Urzędu Gminy Drelów – tel.(83) 372-32-25 w godzinach pn. 7.30-15.30
Posterunku Policji w Międzyrzecu Podlaskim – tel. (83) 371-82-10 (poza godzinami pracy Urzędu).

Jeśli podjęte próby dotarcia do właściciela zwierzęcia nie dały rezultatu, należy bezzwłocznie taki fakt zgłosić do:

Urzędu Gminy Drelów – tel.(83) 372-32-25 w godzinach pn. 7.30-15.30
Posterunku Policji w Międzyrzecu Podlaskim – tel. (83) 371-82-10 (poza godzinami pracy Urzędu).

Znalezienie bezdomnego zwierzęcia należy zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy Drelów lub mailowo pod adres odpady.komunalne@drelow.pl, wypełniając formularz „Zgłoszenie bezdomnego psa„. Zgłoszenie powinno zawierać jak najwięcej szczegółów dotyczących zwierzęcia. Do zgłoszenia jeżeli istnieje taka możliwość można dołączyć zdjęcia.

Ponadto wraz ze zgłoszeniem należy podać:

swoje dane osobowe,
miejsce przebywania zwierzęcia,
numer telefonu kontaktowego,
krótki opis zwierzęcia,
datę, kiedy zostało zauważone pierwszy raz i przez jaki okres się błąka.

Jeśli naprawdę chcesz pomóc zwierzęciu, powinieneś w miarę możliwości go zabezpieczyć i uniemożliwić ucieczkę aż do momentu jego odłowienia przez osoby wskazane przez gminę.

Przypominamy!

Od mieszkańców, którzy zapewniają wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie (wchodząc tym samym w prawa i obowiązki jego opiekuna) zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą realizowane, gdyż w świetle obowiązujących przepisów ten pies ma właściciela, którym jest osoba karmiąca je i dająca schronienie (art. 181 Kodeksu Cywilnego).

W przypadku ujawnienia właściciela psa w wyniku prowadzonego dochodzenia właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niewypełnianie bądź nienależyte wypełnianie obowiązków określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt AZYL w Białej Podlaskiej nie jest placówką charytatywną i za wszystkie zwierzęta tam umieszczone Gmina Drelów ponosi bardzo wysokie koszty, ponadto w schronisku jest ograniczona liczba miejsc i nie zawsze są wolne miejsca na przyjęcie nowych zwierząt,
W przypadku umieszczenia w schronisku psa mającego właściciela, wydanie zwierzęcia nastąpi po uregulowaniu kosztów odłowienia, ewentualnego pobytu w lecznicy weterynaryjnej oraz transportu i pobytu zwierzęcia w schronisku.
Najlepszą formą pomocy zwierzętom ze schroniska jest ich adopcja. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im prawdziwego, kochającego domu. Dla bezdomnych zwierząt adopcja jest jedyną szansą na drugie, lepsze życie.
Zwierzę ze schroniska może adoptować osoba pełnoletnia, za okazaniem dowodu tożsamości i po wyrażeniu zgody na zarejestrowanie swoich danych.

Ponadto wraz ze zgłoszeniem należy podać:

Schronisko „Azyl” w Białej Podlaskiej przy ul. Olszowa 4, tel. (83) 344-51-37. Strona internetowa: https://azyl-schronisko.pl/
Radzyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt ”Podaj Łapę” w Radzyniu Podlaskim, tel. 503 734 400. Strona internetowa: podajlape.info.pl/ lub www.facebook.com/PodajLapeRadzyn/.

Aby zachęcić Państwa do adopcji czworonogów z terenu naszej gminy, Gmina będzie wspierać nowych właścicieli poprzez przeprowadzenie podstawowych zabiegów, tj. szczepienie przeciw wściekliźnie, odrobaczanie oraz sterylizacja bądź kastracja. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu po druk skierowania a następnie umówić się na wizytę z weterynarzem z którym Gmina ma podpisaną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.

Ochrona zwierząt

Informacje ogólne

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) Rada Gminy Drelów corocznie w drodze uchwały określa „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drelów”.

Bezdomność zwierząt jest problemem złożonym, zjawiskiem społecznym posiadającym tendencję wzrostową. Głównymi przyczynami bezdomności zwierząt jest niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w przedmiocie zapobiegania bezdomności.

Urząd Gminy Drelów informuje, że w ramach walki z bezdomnością zwierząt prowadzone są następujące działania:

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
odławianie bezdomnych zwierząt;
obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
usypianie ślepych miotów;
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Opieka weterynaryjna

Na zlecenie Urzędu Gminy, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku:

zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt;
porzuconych bezdomnych zwierząt;
kotów wolno żyjących;
usypiania ślepych miotów;
zwierząt dzikich,

prowadzi lek. wet. Sara Skupińska-Olszak – „LEK-VET” Gabinet Weterynaryjny Międzyrzec Podlaski przy ul. Brzeska 46.

Wszelkie zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt należy zgłaszać bezpośrednio do

Urzędu Gminy nr tel. 83 372 32 21
Komisariatu Policji (poza godzinami pracy Urzędu) nr tel. 47 814 52 10

Znalezienie bezdomnego zwierzęcia należy zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy Drelów lub mailowo pod adres odpady.komunalne@drelow.pl wypełniając formularz „Zgłoszenie bezdomnego psa”. Zgłoszenie powinno zawierać jak najwięcej szczegółów dotyczących zwierzęcia. Do zgłoszenia jeżeli istnieje taka możliwość można dołączyć zdjęcia.

Zapewnienie zwierzętom bezdomnym schronienia

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Drelów realizują:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Białej Podlaskiej przy ulicy Olszowej 4 pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”;
Gmina Drelów poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;
Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

Schronisko zajmuje się nie tylko doraźną pomocą, ale prowadzi także akcje adopcyjne. Dlatego więc osoby, które chciałyby przyjąć pod swój dach bezdomne zwierzę, mogą skontaktować się ze schroniskiem pod numerem telefonu 83 344 51 37 lub przez Urząd Gminy Drelów.

Zachęcamy też do śledzenia informacji dotyczących zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej schroniska.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

Opieka realizowana jest między innymi poprzez:

Monitorowanie zgłoszonych (osobiście lub telefonicznie) skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Drelów;
Dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie stwierdzono ich skupiska;
Zapewnienie, w miarę możliwości miejsc schronienia, w szczególności na okres zimowy.

Ograniczanie populacji bezdomnych psów i wolno żyjących kotów

Gmina finansuje w 100 % koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu gminy, które zostaną adoptowane.

Bezdomne zwierzęta będą doprowadzane do Gabinetu Weterynaryjnego przez członków organizacji społecznych lub mieszkańców gminy Drelów adoptujących bezdomne zwierzęta, po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na leczenie zwierząt bezdomnych, które zostanie wystawione przez pracownika Urzędu Gminy Drelów. Podstawą uzyskania skierowania przez mieszkańca jest złożenie podania do Wójta Gminy Drelów o uzyskanie skierowania.

Druk zgłoszenia psa

Ewidencja umieszczonych w schronisku bezdomnych zwierząt Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”
Olszowa 4, 21-500 Biała Podlaska

Stan na 01.01.2023 r.

Heren

Numer ewidencyjny: 210 L.
W schronisku: od 11.2017 r.
Wiek: ok. 8 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samica
Umaszczenie psa: rudo-czarna

Drela

Numer ewidencyjny: 104 M.
W schronisku: od 06.2018 r.
Wiek: ok. 10 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samica
Umaszczenie psa: czarna

Saty

Numer ewidencyjny: 028 N.
W schronisku: od 01.2019 r.
Wiek: ok. 11 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samiec
Umaszczenie psa: rudy

Dżetka

Numer ewidencyjny: 035 N.
W schronisku: od 02.2019 r.
Wiek: ok. 5 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samica
Umaszczenie psa: czarna

Bezimienny

Numer ewidencyjny 129 R,130 R, 131 R. W schronisku od 01.2022 r.
Wiek: ok. 10 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samiec
Umaszczenie psa: czarny

Bezimienny

Numer ewidencyjny 144S.
W schronisku od 10.2022 r.
Wiek: ok. 5 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samica
Umaszczenie psa: czarna-podpalana

Bezimienny

Numer ewidencyjny 145S.
W schronisku od 11.2022 r.
Wiek: ok. 5 lat.
Rasa: mieszaniec
Płeć: samica
Umaszczenie psa: czarna

Zachęcamy Państwa do adopcji zwierząt z terenu Naszej Gminy!

Prosimy przekaż 1,5% naszym bialskim bezdomniakom!

Procedury zgłaszania bezdomnych psów.

Aby zgłosić znalezienie zwierzęcia, które prawdopodobnie jest bezdomne, przedtem się upewnij, czy:

zwierzę nie ma na obroży adresu lub numeru telefonu do właściciela albo tatużu w uchu lub w pachwinie (jeśli zwierzę ma tatuaż, możesz się skontaktować na wskazane dane kontaktowe i powiadomić o znalezieniu zwierzęcia,
zwierzę jest elektronicznie oznakowane (numer mikroczipu można zidentyfikować w lecznicy), gdy znasz numer mikroczipu, możesz zadzwonić do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które pomoże nawiązać kontakt z właścicielem zwierzęcia,
ma obrożę, jeśli tak, to czy jest na niej adresownik (jeśli tak – zadzwoń po prostu do właścicieli i poinformuj o znalezieniu błąkającego się psa),
nikt nie zamieścił ogłoszenia o jego zaginięciu na stronie internetowej Urzędu, lub w mediach społecznościowych.

Jeśli podjęte próby dotarcia do właściciela zwierzęcia nie dały rezultatu, należy bezzwłocznie taki fakt zgłosić do:

Urzędu Gminy Drelów – tel.(83) 372-32-25 w godzinach pn. 7.30-15.30
Posterunku Policji w Międzyrzecu Podlaskim – tel. (83) 371-82-10 (poza godzinami pracy Urzędu).

Jeśli podjęte próby dotarcia do właściciela zwierzęcia nie dały rezultatu, należy bezzwłocznie taki fakt zgłosić do:

Urzędu Gminy Drelów – tel.(83) 372-32-25 w godzinach pn. 7.30-15.30
Posterunku Policji w Międzyrzecu Podlaskim – tel. (83) 371-82-10 (poza godzinami pracy Urzędu).

Znalezienie bezdomnego zwierzęcia należy zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy Drelów lub mailowo pod adres odpady.komunalne@drelow.pl, wypełniając formularz „Zgłoszenie bezdomnego psa„. Zgłoszenie powinno zawierać jak najwięcej szczegółów dotyczących zwierzęcia. Do zgłoszenia jeżeli istnieje taka możliwość można dołączyć zdjęcia.

Ponadto wraz ze zgłoszeniem należy podać:

swoje dane osobowe,
miejsce przebywania zwierzęcia,
numer telefonu kontaktowego,
krótki opis zwierzęcia,
datę, kiedy zostało zauważone pierwszy raz i przez jaki okres się błąka.

Jeśli naprawdę chcesz pomóc zwierzęciu, powinieneś w miarę możliwości go zabezpieczyć i uniemożliwić ucieczkę aż do momentu jego odłowienia przez osoby wskazane przez gminę.

Przypominamy!

Od mieszkańców, którzy zapewniają wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie (wchodząc tym samym w prawa i obowiązki jego opiekuna) zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą realizowane, gdyż w świetle obowiązujących przepisów ten pies ma właściciela, którym jest osoba karmiąca je i dająca schronienie (art. 181 Kodeksu Cywilnego).

W przypadku ujawnienia właściciela psa w wyniku prowadzonego dochodzenia właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niewypełnianie bądź nienależyte wypełnianie obowiązków określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt AZYL w Białej Podlaskiej nie jest placówką charytatywną i za wszystkie zwierzęta tam umieszczone Gmina Drelów ponosi bardzo wysokie koszty, ponadto w schronisku jest ograniczona liczba miejsc i nie zawsze są wolne miejsca na przyjęcie nowych zwierząt,
W przypadku umieszczenia w schronisku psa mającego właściciela, wydanie zwierzęcia nastąpi po uregulowaniu kosztów odłowienia, ewentualnego pobytu w lecznicy weterynaryjnej oraz transportu i pobytu zwierzęcia w schronisku.
Najlepszą formą pomocy zwierzętom ze schroniska jest ich adopcja. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im prawdziwego, kochającego domu. Dla bezdomnych zwierząt adopcja jest jedyną szansą na drugie, lepsze życie.
Zwierzę ze schroniska może adoptować osoba pełnoletnia, za okazaniem dowodu tożsamości i po wyrażeniu zgody na zarejestrowanie swoich danych.

Ponadto wraz ze zgłoszeniem należy podać:

Schronisko „Azyl” w Białej Podlaskiej przy ul. Olszowa 4, tel. (83) 344-51-37. Strona internetowa: https://azyl-schronisko.pl/
Radzyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt ”Podaj Łapę” w Radzyniu Podlaskim, tel. 503 734 400. Strona internetowa: podajlape.info.pl/ lub www.facebook.com/PodajLapeRadzyn/.

Aby zachęcić Państwa do adopcji czworonogów z terenu naszej gminy, Gmina będzie wspierać nowych właścicieli poprzez przeprowadzenie podstawowych zabiegów, tj. szczepienie przeciw wściekliźnie, odrobaczanie oraz sterylizacja bądź kastracja. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu po druk skierowania a następnie umówić się na wizytę z weterynarzem z którym Gmina ma podpisaną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.

Ochrona zwierząt

Informacje ogólne

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) Rada Gminy Drelów corocznie w drodze uchwały określa „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drelów”.

Bezdomność zwierząt jest problemem złożonym, zjawiskiem społecznym posiadającym tendencję wzrostową. Głównymi przyczynami bezdomności zwierząt jest niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w przedmiocie zapobiegania bezdomności.

Urząd Gminy Drelów informuje, że w ramach walki z bezdomnością zwierząt prowadzone są następujące działania:

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
odławianie bezdomnych zwierząt;
obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
usypianie ślepych miotów;
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Opieka weterynaryjna

Na zlecenie Urzędu Gminy, całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku:

zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt;
porzuconych bezdomnych zwierząt;
kotów wolno żyjących;
usypiania ślepych miotów;
zwierząt dzikich,

prowadzi lek. wet. Sara Skupińska-Olszak – „LEK-VET” Gabinet Weterynaryjny Międzyrzec Podlaski przy ul. Brzeska 46.

Wszelkie zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt należy zgłaszać bezpośrednio do

Urzędu Gminy nr tel. 83 372 32 21
Komisariatu Policji (poza godzinami pracy Urzędu) nr tel. 47 814 52 10

Znalezienie bezdomnego zwierzęcia należy zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy Drelów lub mailowo pod adres odpady.komunalne@drelow.pl wypełniając formularz „Zgłoszenie bezdomnego psa”. Zgłoszenie powinno zawierać jak najwięcej szczegółów dotyczących zwierzęcia. Do zgłoszenia jeżeli istnieje taka możliwość można dołączyć zdjęcia.

Zapewnienie zwierzętom bezdomnym schronienia

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Drelów realizują:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Białej Podlaskiej przy ulicy Olszowej 4 pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”;
Gmina Drelów poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;
Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

Schronisko zajmuje się nie tylko doraźną pomocą, ale prowadzi także akcje adopcyjne. Dlatego więc osoby, które chciałyby przyjąć pod swój dach bezdomne zwierzę, mogą skontaktować się ze schroniskiem pod numerem telefonu 83 344 51 37 lub przez Urząd Gminy Drelów.

Zachęcamy też do śledzenia informacji dotyczących zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej schroniska.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

Opieka realizowana jest między innymi poprzez:

Monitorowanie zgłoszonych (osobiście lub telefonicznie) skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Drelów;
Dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie stwierdzono ich skupiska;
Zapewnienie, w miarę możliwości miejsc schronienia, w szczególności na okres zimowy.

Ograniczanie populacji bezdomnych psów i wolno żyjących kotów

Gmina finansuje w 100 % koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu gminy, które zostaną adoptowane.

Bezdomne zwierzęta będą doprowadzane do Gabinetu Weterynaryjnego przez członków organizacji społecznych lub mieszkańców gminy Drelów adoptujących bezdomne zwierzęta, po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na leczenie zwierząt bezdomnych, które zostanie wystawione przez pracownika Urzędu Gminy Drelów. Podstawą uzyskania skierowania przez mieszkańca jest złożenie podania do Wójta Gminy Drelów o uzyskanie skierowania.

Druk zgłoszenia psa

Accessibility Toolbar

Scroll to Top