Procedury zgłaszania bezdomnych psów.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aby zgłosić znalezienie zwierzęcia, które prawdopodobnie jest bezdomne, przedtem się upewnij, czy:

 • zwierzę nie ma na obroży adresu lub numeru telefonu do właściciela albo tatużu w uchu lub w pachwinie (jeśli zwierzę ma tatuaż, możesz się skontaktować na wskazane dane kontaktowe i powiadomić o znalezieniu zwierzęcia,
 • zwierzę jest elektronicznie oznakowane (numer mikroczipu można zidentyfikować w lecznicy), gdy znasz numer mikroczipu, możesz zadzwonić do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które pomoże nawiązać kontakt z właścicielem zwierzęcia,
 • ma obrożę, jeśli tak, to czy jest na niej adresownik (jeśli tak – zadzwoń po prostu do właścicieli i poinformuj o znalezieniu błąkającego się psa),
 • nikt nie zamieścił ogłoszenia o jego zaginięciu na stronie internetowej Urzędu, lub w mediach społecznościowych.

Jeśli podjęte próby dotarcia do właściciela zwierzęcia nie dały rezultatu, należy bezzwłocznie taki fakt zgłosić do:

 • Urzędu Gminy Drelów – tel.(83) 372-32-25 w godzinach pn. 7.30-15.30
 • Posterunku Policji w Międzyrzecu Podlaskim – tel. (83) 371-82-10 (poza godzinami pracy Urzędu).

Znalezienie bezdomnego zwierzęcia należy zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy Drelów lub mailowo pod adres odpady.komunalne@drelow.pl, wypełniając formularz „Zgłoszenie bezdomnego psa„. Zgłoszenie powinno zawierać jak najwięcej szczegółów dotyczących zwierzęcia. Do zgłoszenia jeżeli istnieje taka możliwość można dołączyć zdjęcia.

Ponadto wraz ze zgłoszeniem należy podać:

 • swoje dane osobowe,
 • miejsce przebywania zwierzęcia,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • krótki opis zwierzęcia,
 • datę, kiedy zostało zauważone pierwszy raz i przez jaki okres się błąka.

Jeśli naprawdę chcesz pomóc zwierzęciu, powinieneś w miarę możliwości go zabezpieczyć i uniemożliwić ucieczkę aż do momentu jego odłowienia przez osoby wskazane przez gminę.

Przypominamy !!!

Od mieszkańców, którzy zapewniają wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie (wchodząc tym samym w prawa i obowiązki jego opiekuna) zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą realizowane, gdyż w świetle obowiązujących przepisów ten pies ma właściciela, którym jest osoba karmiąca je i dająca schronienie (art. 181 Kodeksu Cywilnego).

 • W przypadku ujawnienia właściciela psa w wyniku prowadzonego dochodzenia właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niewypełnianie bądź nienależyte wypełnianie obowiązków określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt AZYL w Białej Podlaskiej nie jest placówką charytatywną i za wszystkie zwierzęta tam umieszczone Gmina Drelów ponosi bardzo wysokie koszty, ponadto w schronisku jest ograniczona liczba miejsc i nie zawsze są wolne miejsca na przyjęcie nowych zwierząt,
 • W przypadku umieszczenia w schronisku psa mającego właściciela, wydanie zwierzęcia nastąpi po uregulowaniu kosztów odłowienia, ewentualnego pobytu w lecznicy weterynaryjnej oraz transportu i pobytu zwierzęcia w schronisku.
 • Najlepszą formą pomocy zwierzętom ze schroniska jest ich adopcja. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im prawdziwego, kochającego domu. Dla bezdomnych zwierząt adopcja jest jedyną szansą na drugie, lepsze życie.
 • Zwierzę ze schroniska może adoptować osoba pełnoletnia, za okazaniem dowodu tożsamości i po wyrażeniu zgody na zarejestrowanie swoich danych.

Adopcja czworonogów

 

Aby zachęcić Państwa do adopcji czworonogów z terenu naszej gminy, Gmina będzie wspierać nowych właścicieli poprzez przeprowadzenie podstawowych zabiegów, tj. szczepienie przeciw wściekliźnie, odrobaczanie oraz sterylizacja bądź kastracja. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu po druk skierowania a następnie umówić się na wizytę z weterynarzem z którym Gmina ma podpisaną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Accessibility Toolbar

Scroll to Top