Gminne Centrum Kultury

Start
Instytucje
Gminne Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury w Drelowie

ul. Ogrodowa 2
21 – 570 Drelów
tel. (0-83) 372 01 54
e – mail: gck.drelow@gmail.com
Strona: http://www.gck.drelow.pl
BIP: https://gckdrelow.bip.lubelskie.pl

Dyrektor:
Michał Olesiejuk

O GCK

Działalność Centrum opiera się o misję upowszechniania kultury i kreowania jej jako jednego z ważniejszych przejawów życia lokalnej społeczności.

Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, przygotowanie wystaw i wernisaży, patronat nad Kołami Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniami oraz zespołami śpiewaczymi, a także oferta warsztatowa, zarówno dla dzieci jak i dorosłych ma za zadanie wspierać integrację społeczną oraz pobudzać do odnajdywania w sobie ukrytych talentów i pasji.

Zakres działalności

Pielęgnujemy i promujemy przejawy tutejszej tradycji i kultury. Wspieramy lokalnych twórców, zajmujących się dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Współpracujemy z rzemieślnikami, rękodzielnikami, a także zespołami śpiewaczymi, historykami i badaczami.

Prowadzimy płynną współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz grupami nieformalnymi i instytucjami. Naszą codziennością są działania podejmowane wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich lub Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Wartości

Naszym priorytetem jest zapewnienie możliwości rozwoju kulturalnego oraz odpowiadanie na potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Drelów. By to osiągnąć, przeprowadzamy sondy lokalne i sporządzamy diagnozy kulturalne.

Organizujemy różnorodne zajęcia warsztatowe, serie edukacyjne oraz podejmujemy działania projektowe z pozyskiwaniem dofinansowań zewnętrznych, jak programy dotacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz innych wartościowych instytucji. Wszystko po to, by nasi odbiorcy mogli korzystać z działań o najwyższym standardzie.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top