Jak postępować na wypadek powodzi

Start
Mieszkańcy
Zagrożenie – jak reagować?
Jak postępować na wypadek powodzi

W sytuacji zagrożenia powodziowego należy śledzić na bieżąco prognozy, komunikaty i ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne.

 • Należy  słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji;
 • Jeśli to możliwe, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych czy rodziny;
 • Upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi, ustalić sposoby kontaktowania się, drogi ewakuacji;
 • Naucz członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu i wody;
 • Przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku;
 • Zadbaj o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany;
 • Przygotuj w bezpiecznym miejscu lekarstwa, dowody tożsamości, kosztowności, pieniądze, dokumenty dotyczące domu i posiadanych gruntów, dokumentację działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe;
 • Zaopatrz dom w niezbędną ilość żywności o długiej ważności do spożycia, wodę i przygotować odpowiednią odzież, latarki, koce i środki higieniczne;
 • pojazdy z terenu posesji przestaw w niezagrożone powodzią miejsca;
 • Zabezpiecz budynek i przygotuj worki z piaskiem;
 • Przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji, porozmawiaj z sąsiadami o pomocy przy załadunku;
 • Rozważ ewakuację zwierząt zaraz po ogłoszeniu alarmu powodziowego. Taka ewakuacja jest zawsze dużo trudniejsza niż ewakuacja ludzi i zajmuje dużo czasu. Sprzęt pływający w dyspozycji straży pożarnej i wojska bardzo często nie nadaje się do ewakuacji dużych zwierząt;
 • Paszę dla zwierząt przenieś w niezagrożone zalaniem miejsce;
 • Zabezpiecz substancje niebezpieczne – pestycydy, środki owadobójcze, farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne;
 • Zabezpiecz zbiorniki z olejem, paliwem;
 • Jeśli masz sprzęt pływający (pontony, łodzie itp.), utrzymuj go w sprawności i używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia;
 • Przygotuj się do ewakuacji. Pozostawanie na zalanym terenie to ogromne ryzyko: oprócz zagrożenia utonięciem, należy liczyć się z chorobami zakaźnymi, brakiem prądu, wody i kanalizacji; po odmowie ewakuacji otrzymanie niezbędnej pomocy na czas może nie być możliwe.

Pobierz poradnik

Poradnik 'Jak przygotować się na powódź”

Accessibility Toolbar

Scroll to Top