Urząd Gminy

Start
Instytucje
Urząd Gminy

Wójt

Informacje dotyczące osoby pełniącej funkcję wójta, jej kompetencji, działań oraz aktualności związanych z jego działalnością na rzecz gminy.

Sekretarz

Informacje dotyczące sekretarza gminy, jego obowiązków oraz kontaktu. Sekretarz zazwyczaj odpowiada za koordynację pracy urzędu gminy oraz realizację zadań zleconych przez wójta i radę gminy.

Skarbnik

Informacje na temat skarbnika gminy, jego zadań związanych z zarządzaniem finansami gminy, oraz aktualności dotyczące budżetu i spraw finansowych.

Skład Rady Gminy

Prezentacja listy radnych gminy, ich danych kontaktowych oraz informacji o komisjach, w których zasiadają.

Sesje Rady Gminy

Zapowiedzi terminów oraz porządek obrad sesji rady gminy, jak również protokoły z poprzednich sesji.

Informacje o Radzie Gminy

Ogólne informacje na temat struktury, zadań i działalności rady gminy, jak również aktualności dotyczące jej pracy.

Kontakt do pracowników Urzędu

Lista kontaktowa pracowników urzędu gminy wraz z ich stanowiskami i danymi kontaktowymi, ułatwiająca komunikację z poszczególnymi działami.

Dane do Faktur Wystawianych Gminie

Informacje dotyczące danych potrzebnych do wystawienia faktur dla urzędu gminy, takie jak numer NIP, REGON, oraz adres do korespondencji.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top