Mieszkańcy

Mieszkańcy

Start
Mieszkańcy

Poradnik Interesanta

Przewodnik dla mieszkańców, zawierający informacje o różnych aspektach życia w gminie, procedurach urzędowych, oraz pomocnych wskazówek dotyczących załatwiania codziennych spraw.

Gospodarka Odpadami

Sekcja poświęcona kwestiom związanym z gospodarką odpadami w gminie, zawierająca informacje o segregacji, zbiórce odpadów oraz aktualnych programach i inicjatywach promujących ekologiczne postawy.

Zagrożenia – jak reagować

Informacje na temat działań reakcji w sytuacjach zagrożenia dla mieszkańców, takich jak powodzie, pożary, czy inne sytuacje kryzysowe, wraz z zaleceniami bezpieczeństwa.

Bezdomne Zwierzęta

ekcja poświęcona problematyce bezdomności zwierząt, zawierająca informacje o sposobach pomocy, procedurach adopcji, oraz działaniach podejmowanych przez gminę w zakresie ochrony zwierząt.

Projekty EU

Informacje o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych na terenie gminy, wraz z opisem celów, założeń oraz efektów tych projektów.

Obywatel GOV

Sekcja zawierająca informacje o platformach e-usług dla obywateli, umożliwiających załatwianie różnorodnych spraw urzędowych online, oraz zachęcająca do korzystania z elektronicznych usług publicznych.

Konsultacje Społeczne

Informacje dotyczące konsultacji społecznych prowadzonych przez gminę, wraz z terminami, tematami oraz sposobami udziału mieszkańców w procesie podejmowania decyzji.

Zadania Realizowane z Budżetu Państwa

Opis projektów i inicjatyw finansowanych ze środków budżetu państwa na terenie gminy, wraz z informacjami o celach, założeniach oraz efektach tych działań.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top