Budownictwo i planowanie przestrzenne, infrastruktura

Start
Poradnik Interesanta
Budownictwo i planowanie przestrzenne, infrastruktura

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości przyległych do drogi (w celu jego budowy/przebudowy)

Karta Informacyjna
Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z drogi stanowiącej własność Gminy do nieruchomości przyległych do drogi (w celu jego budowy/przebudowy)
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością wraz z wnioskiem o przyjęcie oświadczenia na potwierdzenie tego prawa
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Karta Informacyjna
Wniosek na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością wraz z wnioskiem o przyjęcie oświadczenia na potwierdzenie tego prawa
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

Decyzja o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Karta Informacyjna
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Oświadczenie

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podanie o zaświadczenie przeznaczenia działki

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości przyległych do drogi (w celu jego budowy/przebudowy)

Karta Informacyjna
Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z drogi stanowiącej własność Gminy do nieruchomości przyległych do drogi (w celu jego budowy/przebudowy)
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością wraz z wnioskiem o przyjęcie oświadczenia na potwierdzenie tego prawa
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Karta Informacyjna
Wniosek na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością wraz z wnioskiem o przyjęcie oświadczenia na potwierdzenie tego prawa
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

Decyzja o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Karta Informacyjna
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Oświadczenie

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podanie o zaświadczenie przeznaczenia działki

Accessibility Toolbar

Scroll to Top