Placówki oświatowe

Start
Instytucje
Placówki Oświatowe

Szkoła Podstawowa im. Unitów Drelowskich w Drelowie

ul. Szkolna 11
21 – 570 Drelów
tel. 83 372 00 12
e-mail: sp.drelow@vp.pl
www: spdrelow.szkolnastrona.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.spdrelow.bip.lubelskie.p

Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce

Szóstka 8
21-570 Drelów
tel. 83 372 11 64
e-mail: szkola.pl@wp.pl
www: http://sp-szostka.drelow.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: www.spszostka.bip.lubelskie.pl

Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Żerocinie

Żerocin 32
21-570 Drelów
tel. 83 372 13 12
e-mail: spzerocin@wp.pl
www: http://sp-zerocin.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.spzerocin.bip.lubelskie.pl

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dołdze

Dołha 1
21 – 570 Drelów
tel. 83 371 15 24
e-mail: dolha@wp.pl
www: zsdolha.szkolnastrona.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://zsdolha.szkolnastrona.pl/bip/

Accessibility Toolbar

Scroll to Top