Kontakt do pracowników Urzędu Gminy

Start
Instytucje
Urząd Gminy
Kontakt do pracowników

W skład Urzędu Gminy Drelów wchodzą następujące stanowiska pracy:
poniżej wymieniona została ich obsada osobowa oraz kontakt do poszczególnych pracowników:

Wójt Gminy

Piotr Kazimierski – tel. (83) 372-32-35, tel. kom. 509 142 223
pokój nr 10 (piętro), e-mail: wojt@drelow.pl

Sekretarz Gminy

Rafał Kortoniuk – tel. (83) 372-32-28, tel. kom. 509 142 281
pokój nr 18 (piętro), e-mail: sekretarz@drelow.pl

Skarbnik Gminy

Bożena Piątek – tel. (83) 372-32-30, tel. kom. 509 011 869
pokój nr 11 (piętro), e-mail: ksiegowosc1@drelow.pl

Zastępca Kierownika USC

Jarosław Siudaj – tel. (83) 372-32-38
pokój nr 6 (parter), e-mail: usc@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. oświaty

Inspektor Magdalena Kiryluk – tel. (83) 372-32-24
pokój nr 14 (piętro), e-mail:oswiata@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. organizacji i kadr

Podinspektor Agnieszka Sykterz – tel.(83) 372-32-21
pokój nr 10 (piętro), e-mail: drelow@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi rady

……………………………………………. – tel. (83) 372-32-29
pokój nr 3 (parter), e-mail:

Stanowisko pracy ds. obywatelskich

Inspektor Wiesława Zaremba – tel. (83) 372-32-23
pokój nr 7 (parter), e-mail: meldunki@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Podinspektor Paweł Bogucki – tel. (83) 372-32-34
pokój nr 13 (piętro), e-mail: rolnictwo@drelow.pl; pawelbogucki@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego

Inspektor Urszula Abramowicz – tel. (83) 372-32-29
pokój nr 3 (parter), e-mail: mienie.komunalne@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. inicjatyw gospodarczych

Inspektor Sylwia Malinowska– tel. (83) 372-32-25
/zastępstwo: Agata Filipiuk/
pokój nr 16 (piętro), e-mail: odpady.komunalne@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Koordynator ds. dostępności

Podinspektor Karol Marczuk – tel. (83) 372-32-27
pokój nr 17 (piętro), e-mail: budownictwo@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych

Podinspektor Robert Kot – tel. (83) 372-32-27
pokój nr 17 (piętro), e-mail: zp@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. infrastruktury

Inspektor Waldemar Sawczuk – tel. (83) 372-32-37, tel. kom. 509 778 352
pokój nr 17 (piętro), e-mail: ws@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. finansów

Podinspektor Ewa Zgorzałek – tel. (83) 372-32-39
pokój nr 12 (piętro), e-mail: ksiegowosc@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Księgowa Krystyna Błyskosz – tel. (83) 372-32-31
pokój nr 12 (piętro), e-mail: ksiegowosc@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości oświaty

Inspektor Agnieszka Żelisko – tel. (83) 372-32-31,
pokój nr 12 (piętro), e-mail: ksiegowosc@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. finansów oświaty

Podinspektor Rafał Kosiura – tel. (83) 372-32-39
pokój nr 12 (piętro), e-mail: ksiegowosc@drelow.pl

Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych

Inspektor Marek Jóźwik – tel. (83) 372-32-32,
pokój nr 15 (piętro), e-mail: podatki@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

Podinspektor Joanna Dżyg – tel. (83) 372-32-32
pokój nr 15 (piętro), e-mail: podatki@drelow.pl

Stanowisko pracy ds. egzekucji – kasjer

Inspektor Teresa Pawlica – tel. (83) 372-32-26
pokój nr 16 (piętro), e-mail: kasa@drelow.pl

Informatyk

Podinspektor Radosław Struczyk – tel. (83) 372-32-33
pokój nr 1 (parter), e-mail: radoslaw.struczyk@drelow.pl

Komendant Gminny OSP

dh Adam Bahonko

Pracownik gospodarczy

Grażyna Siłuch – tel. (83) 372-32-21
Edyta Filipiuk – tel. (83) 372-32-21

Kierowca samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

Cezariusz Kowalczuk – tel. (83) 372-32-21, tel. kom. 509 140 714

Accessibility Toolbar

Scroll to Top