Zgłoszenie o wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

         Zgłoszenie o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


         Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej


         Zgłoszenie o wznowieniu działalności gospodarczej


         Zgłoszenie zmiany wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej

Start
Poradnik Interesanta
Ewidencja działalności gospodarczej

Zgłoszenie o wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Karta Informacyjna
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, CEIDG-1

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Karta Informacyjna
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, CEIDG-1
Dodatkowa Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej, CEIDG-RD
Informacja o dodatkowych miejscach wykonywanej działalności gospodarczej, CEIDG-MW
Dodatkowa Informacja o rachunkach bankowych, CEIDG-RB
Informacja o udziałach w spółkach cywilnych, CEIDG-SC
Informacja o udzielonych pełnomocnictwach, CEIDG-PN

Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej

Karta Informacyjna
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, CEIDG-1

Zgłoszenie o wznowieniu działalności gospodarczej

Karta Informacyjna
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, CEIDG-1

Zgłoszenie zmiany wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Karta Informacyjna
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, CEIDG-1
Dodatkowa Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej, CEIDG-RD
Informacja o dodatkowych miejscach wykonywanej działalności gospodarczej, CEIDG-MW
Dodatkowa Informacja o rachunkach bankowych, CEIDG-RB
Informacja o udziałach w spółkach cywilnych, CEIDG-SC
Informacja o udzielonych pełnomocnictwach, CEIDG-PN

Zgłoszenie o wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Karta Informacyjna
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, CEIDG-1

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Karta Informacyjna
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, CEIDG-1
Dodatkowa Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej, CEIDG-RD
Informacja o dodatkowych miejscach wykonywanej działalności gospodarczej, CEIDG-MW
Dodatkowa Informacja o rachunkach bankowych, CEIDG-RB
Informacja o udziałach w spółkach cywilnych, CEIDG-SC
Informacja o udzielonych pełnomocnictwach, CEIDG-PN

Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej

Karta Informacyjna
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, CEIDG-1

Zgłoszenie o wznowieniu działalności gospodarczej

Karta Informacyjna
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, CEIDG-1

Zgłoszenie zmiany wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Karta Informacyjna
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, CEIDG-1
Dodatkowa Informacja o wykonywanej działalności gospodarczej, CEIDG-RD
Informacja o dodatkowych miejscach wykonywanej działalności gospodarczej, CEIDG-MW
Dodatkowa Informacja o rachunkach bankowych, CEIDG-RB
Informacja o udziałach w spółkach cywilnych, CEIDG-SC
Informacja o udzielonych pełnomocnictwach, CEIDG-PN

Accessibility Toolbar

Scroll to Top