„Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024– „Aktywna tablica””.

Gmina Drelów otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 70 000,00 zł, po 35 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej  im. Unitów Drelowskich w Drelowie oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dołdze,  w ramach programu Gmina zapewniła również wkład własny finansowy w wysokości 17 500,00 zł po 8 750,00 zł dla każdej ze szkół.

W ramach  programu Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dołdze i Szkoła Podstawowa  im. Unitów Drelowskich w Drelowie będzie wyposażona w :

  • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów
    z zaburzeniami uwagi i koncentracji z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią;
  • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim;
  • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy
    w edukacji szkolnej, wymagających terapii logopedycznej lub psychologicznej;
  • laptopy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, wymienionych powyżej.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.

Dofinansowanie: 70.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 87 500,00 zł

Data podpisania umowy 17 sierpnia 2023 r.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top