Aktualności, Bez kategorii, Ostrzeżenia i komunikaty

I N F O R M A C J A o upływie w dniu 27 maja 2024 r. terminu na zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

W związku z realizacją zadań wynikających z kalendarza wyborczego uprzejmie przypominamy, że 27 maja 2024 r. upływa termin zgłaszania Wójtowi

Accessibility Toolbar

Scroll to Top