Obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych

Start
Przedsiębiorcy
Obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych

Obowiązujące stawki podatkowe w 2024 r.

Podatek od nieruchomości

 • Budynki mieszkalne – 0,80 zł/m2
 • Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 23,00 zł/m2
 • Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,00 zł/m2
 • Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł/m2
 • Pozostałe budynki (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym) np. garaże, budynki gospodarcze itp. – 7,00 zł/m2
 • Budowle – 2% ich wartości
 • Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 1,00 zł/m2
 • Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 4,39 zł/m2
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 6,66 zł/ha
 • Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne – 0,50 zł/m2

Uchwała Nr XXVIII/275/2023 Rady Gminy Drelów z dnia 02.11.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Drelów na rok 2024.

Podatek rolny

 • Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosi 170,00 zł (obowiązuje osoby posiadające powyżej 1 ha użytków rolnych)
 • Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny wynosi 340,00 zł (obowiązuje osoby posiadające poniżej 1 ha)

Uchwała Nr XXVIII/274/2023 Rady Gminy Drelów z dnia 02.11.2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.

Obowiązujące stawki podatkowe w 2023 r.

Podatek od nieruchomości

 • Budynki mieszkalne – 0,80 zł/m2
 • Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 23,00 zł/m2
 • Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,00 zł/m2
 • Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,87 zł/m2
 • Pozostałe budynki (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym) np. garaże, budynki gospodarcze itp. – 7,00 zł/m2
 • Budowle – 2% ich wartości
 • Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 1,00 zł/m2
 • Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 3,81 zł/m2
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 5,79 zł/ha
 • Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne – 0,50 zł/m2

Uchwała Nr XXIII/214/2022 Rady Gminy Drelów z dnia 29.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Drelów na rok 2023.

Podatek rolny

 • Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosi 170,00 zł (obowiązuje osoby posiadające powyżej 1 ha użytków rolnych)
 • Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny wynosi 340,00 zł (obowiązuje osoby posiadające poniżej 1 ha)

Uchwała Nr XXVIII/274/2023 Rady Gminy Drelów z dnia 02.11.2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.

Obowiązujące stawki podatkowe w 2022 r.

Podatek od nieruchomości

 • Budynki mieszkalne – 0,70 zł/m2
 • Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 20,00 zł/m2
 • Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,00 zł/m2
 • Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł/m2
 • Pozostałe budynki (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym) np. garaże, budynki gospodarcze itp. – 7,00 zł/m2
 • Budowle – 2% ich wartości
 • Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 1,00 zł/m2
 • Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 3,40 zł/m2
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 5,17 zł/ha
 • Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne – 0,50 zł/m2

Uchwała Nr XVII/154/2021 Rady Gminy Drelów z dnia 26.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Drelów na rok 2022.

Podatek rolny

 • Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosi 150,00 zł (obowiązuje posiadaczy powyżej 1 ha)
 • Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny wynosi 300,00 zł (obowiązuje posiadaczy poniżej 1 ha)

Uchwała Nr XVII/153/2021 Rady Gminy Drelów z dnia 26.11.2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.

Obowiązujące stawki podatkowe w 2021 r.

Podatek od nieruchomości

 • Budynki mieszkalne – 0,60 zł/m2
 • Budynki służące prowadzonej działalności gospodarczej – 18,00 zł/m2
 • Budynki zajęte na działalność gospodarczą związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł/m2
 • Budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,78 zł/m2
 • Pozostałe budynki (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym) np. garaże, budynki gospodarcze itp. – 5,00 zł/m2
 • Budowle – 2% ich wartości
 • Grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 0,80 zł/m2
 • Grunty objęte obszarem rewitalizacji – 3,28 zł/m2
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 4,99 zł/ha
 • Pozostałe grunty, które nie są związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne – 0,45 zł/m2

Uchwała Nr XVII/154/2021 Rady Gminy Drelów z dnia 26.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Drelów na rok 2022.

Podatek rolny

 • Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosi 125,00 zł (obowiązuje posiadaczy powyżej 1 ha)
 • Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny wynosi 250,00 zł (obowiązuje posiadaczy poniżej 1 ha)

Podatek leśny

 • Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi: 43,3048 zł

Podatek od środków transportowych

Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top