Sołectwa i sołtysi

Start
O gminie
Sołectwa i sołtysi

Miejscowość:

Sołtys:

Rada Sołecka:

Aleksandrówka

Grzeszuk Piotr
tel: 508 003 423
Dariusz Marczuk
Krzysztof Szczepaniuk,
Renata Papińska

Danówka

Lekowska Maria
tel: 508 004 253
Grzegorz Jamiuk
Justyna Prokopiuk
Elżbieta Lichograj

Dołha

Ochijewicz Katarzyna
tel: 508 004 254
Jakub Korolczuk
Wojciech Ochijewicz
Stanisław Jowik

Drelów

Gawłowski Sławomir
tel: 508 004 255
Krzysztof Semeniuk
Krzysztof Strok,
Anna Ciesielska
Sławomir Bogucki
Edyta Filipiuk
Leszek Strok
Radosław Zacharuk

Kwasówka

Woch Elżbieta
tel: 508 004 261
Kamil Ładniak
Krzysztof Skiba
Marcin Marczuk
Danuta Bartoszuk
Daniel Tywoniuk
Zdzisław Grysiewicz

Leszczanka

Korneluk Krystyna
tel: 508 004 264
Małgorata Kozakiewicz
Damian Borowik
Grzegorz Michalczuk
Zenon Wenio
Zofia Grzeszyk

Łózki

Kozłowiec Henryk
tel: 508 004 271
Michał Zahajkowiec
Mirosław Grysiewicz
Joanna Zdunek
Anna Kozłowiec
Bogdan Grysiewicz
Anna Stanisławska
Damian Łajtar

Pereszczówka

Nazaruk Marcin
tel: 508 004 272
Karol Siłaczuk
Daniel Siłaczuk
Dariusz Kieczka
Marian Bojko

Przechodzisko

Oleksiuk Barbara
tel: 508 004 275
Gabriel Antoniuk
Marta Daciuk
Aldona Bukowska
Wiesław Denisiuk
Marek Jaroszuk
Stanisław Olesiejuk

Sokule

Pawłowska Halina
tel: 508 004 276
Anna Cieślikowska
Anna Kowieska
Jarosław Kowieski
Zygmunt Kowieski
Ryszard Grochowski
Kamil Pałczak

Strzyżówka

Kuźmiuk Eugeniusz
tel: 508 004 277
Abdrzej Martyniuk
Arkadiusz Zacharuk
Daniel Kupidura
Anna Martyniuk
Michał Bachonko

Szachy

Juchimiuk Edward
tel: 508 004 278
Krzysztof Chwedoruk
Adam Leszczuk
Krzysztof Saczuk
Marcin Leszczuk
Zbigniew Grądkowski
Bożena Jakubowicz
Teresa Mikiciuk

Szóstka

Nekreś Marek
tel: 504 877 602
Przemysław Kalinka
Jolanta Kiewel
Grzegorz Holeszczuk
Beata Nitycz

Witoroż

Bahonko Adam
tel: 508 004 302
Krzysztof Kościuczyk
Stanisław Kieczka
Ewelina Hryniewska
Magda Klimek
Jan Hamruk

Worsy

Kaparuk – Jastrzębska Jolanta
tel: 508 004 303
Krzysztof Daniluk
Ewa Ołtuszyk
Leszek Kanatek
Włodzimierz Bekulard
Leszek Kanatek
Mirosław Kocko
Hanna Strakłowiec
Jarosław Matejek

Wólka Łózecka

Grzeszuk Dariusz
tel: 508 004 304
Mirosław Kiryluk
Ewelina Struczuk
Dorota Gawryszuk
Agnieszka Jaroszuk

Zahajki

Kozłwoiec Krystyna
tel: 508 004 456
Katarzyna Semeniuk
Anna Wróbel
Jagoda Jakmiak
Krzysztof Kołkowiecz
Grażyna Maksymiuk
Ewa Tarasiuk
Zofia Nazaruk

Żerocin

Bieniek Tomasz
tel: 508 004 457
Janina Waszczuk
Agata Filipiuk
Krzysztof Semeniuk
Ryszard Jaszczuk
Tadeusz Kurowski

Accessibility Toolbar

Scroll to Top