Gminny Zespół Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej

Start
Instytucje
GZUWiGK

Gminny Zespół Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej

ul. Dworska 4
21 – 570 Drelów
tel. 83 372 00 31
Rachunek GZUWiGK, na który należy wnosić opłaty za zużytą wodę:
BS Międzyrzec Podlaski o/Drelów Nr
56 8039 0006 0010 0100 4590 0001

Regulamin dostarczania wody

Accessibility Toolbar

Scroll to Top