Instytucje

Start
Instytucje

Urząd Gminy

Jest to główna instytucja samorządowa, odpowiedzialna za zarządzanie i administrację na poziomie gminy. Zapewnia obsługę mieszkańców w zakresie różnorodnych spraw administracyjnych, od wydawania dokumentów po świadczenie usług publicznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jest to instytucja zajmująca się świadczeniem pomocy społecznej dla osób potrzebujących wsparcia. Oferuje pomoc w zakresie zasiłków, świadczeń rodzinnych, pomocy materialnej oraz wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Gminne Centrum Kultury

Jest to placówka kulturalna, której celem jest promowanie kultury oraz organizacja różnorodnych wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna

Stanowi centrum wiedzy i informacji dla lokalnej społeczności. Zapewnia dostęp do książek, czasopism, materiałów multimedialnych oraz organizuje liczne działania kulturalne i edukacyjne.

Gminny Zespół Usług Wodociągowych i Gospodarki Komunalnej

Odpowiada za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków na terenie gminy, jak również za inne usługi komunalne, takie jak utrzymanie czystości czy zagospodarowanie odpadów.

Placówki Oświatowe

To szkoły i przedszkola działające na terenie gminy, zapewniające edukację dla dzieci i młodzieży. Mogą obejmować szkoły podstawowe, gimnazja, licea oraz placówki specjalne.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top