Rolnicy – Szkody łowieckie

Szkody łowieckie

Start
Rolnicy
Szkody łowieckie

Postępowanie w razie wystąpienia szkody wyrządzonej przez zwierzęta łowne

  1. Szkodę wyrządzoną przez zwierzęta łowne: dziki, sarny, łosie zgłasza się w formie pisemnej do właściwego terytorialnie Koła Łowieckiego w ciągu 7 dni od powstania szkody.
  2. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania.
  3. Ewentualne odwołanie od szacowania szkody wnosi się do Nadleśniczego Lasów Państwowych w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania przez zarządcę lub dzierżawcę. Decyzję Nadleśniczego można zaskarżyć do sądu.
  4. Informacje dot. procedury dostępne są u pracownika Urzędu Gminy Drelów, Panem Adamem Bahonko, pokój nr 13, tel. (83) 372-32-34, e-mail: a.bahonko@drelow.pl

Kontakt do Nadleśnictwa Międzyrzec

ul. Leśna 8
tel.: (0-83) 371 42 06
www.miedzyrzec.lublin.lasy.gov.pl

Ważne informacje:

Zgłoszenie wystąpienia szkody łowieckiej
Wykaz kół łowieckich PZŁ Biała Podlaska
Łowiectwo na stronie internetowej Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski

Accessibility Toolbar

Scroll to Top