Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr wyborców, meldunki

 
         Wydawanie dowodów osobistych

         Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego


         Wydawanie poświadczeń o adresach i okresach zameldowania


         Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów PESEL,
                      ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych


         Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności


         Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców


         Udostępnianie do wglądu rejestru lub spisu wyborców


         Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców


         Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania


         Wydawanie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach


         Postępowanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego


         Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego


         Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego


         Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego


         Wymeldowanie z pobytu stałego


         Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy


         Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały


         Zameldowanie na pobyt stały


         Zgłoszenie wyjazdu za granicę


         Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
                      trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr wyborców, meldunki

Start
Poradnik Interesanta
Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr wyborców, meldunki

Wydawanie dowodów osobistych

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności, F.SA-05.1

Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego, F.SA-02.1
Oświadczenie o okolicznościach utraty dowodu osobistego, F.SA-02.2

Wydawanie poświadczeń o adresach i okresach zameldowania

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności, F.SA-03.1

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów PESEL,
ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Karta Informacyjna
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL, oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych F.SA-04.1

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności, F.SA-05.1

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców

Karta Informacyjna
Wniosek o reklamację w rejestrze / spisie wyborców, F.SA-06.1

Udostępnianie do wglądu rejestru lub spisu wyborców

Karta Informacyjna
Wniosek o udostępnienie spisu/rejestru wyborców, F.SA-07.1

Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Karta Informacyjna
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, F.SA-08.1

Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, F.SA-09.1

Wydawanie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

Karta Informacyjna
Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania, F.SA-21.1
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, F.SA-21.2

Postępowanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, F.SA-10.1

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, F.SA-11.1

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie z pobytu stałego

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, F.SA-14.1

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Karta Informacyjna
Zgłoszenie pobytu czasowego F.SA-15.1

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Karta Informacyjna
Zgłoszenie pobytu stałego, F.SA-16.1

Zameldowanie na pobyt stały

Karta Informacyjna
Zgłoszenie pobytu stałego, F.SA-19.1

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu

Wydawanie dowodów osobistych

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności, F.SA-05.1

Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego, F.SA-02.1
Oświadczenie o okolicznościach utraty dowodu osobistego, F.SA-02.2

Wydawanie poświadczeń o adresach i okresach zameldowania

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności, F.SA-03.1

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów PESEL,
ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Karta Informacyjna
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL, oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych F.SA-04.1

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności, F.SA-05.1

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców

Karta Informacyjna
Wniosek o reklamację w rejestrze / spisie wyborców, F.SA-06.1

Udostępnianie do wglądu rejestru lub spisu wyborców

Karta Informacyjna
Wniosek o udostępnienie spisu/rejestru wyborców, F.SA-07.1

Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Karta Informacyjna
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, F.SA-08.1

Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, F.SA-09.1

Wydawanie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

Karta Informacyjna
Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania, F.SA-21.1
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, F.SA-21.2

Postępowanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, F.SA-10.1

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, F.SA-11.1

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie z pobytu stałego

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, F.SA-14.1

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Karta Informacyjna
Zgłoszenie pobytu czasowego F.SA-15.1

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Karta Informacyjna
Zgłoszenie pobytu stałego, F.SA-16.1

Zameldowanie na pobyt stały

Karta Informacyjna
Zgłoszenie pobytu stałego, F.SA-19.1

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu

Accessibility Toolbar

Scroll to Top