Mienie Komunalne

Start
Poradnik Interesanta
Mienie komunalne

Nabywanie nieruchomości

Karta Informacyjna

Najem lub sprzedaż lokali użytkowych

Karta Informacyjna
Wniosek o wynajem lokalu użytkowego położonego na terenie Gminy, F.GN-02.1
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego położonego na terenie Gminy, F.GN-02.2

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę

Karta Informacyjna
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości, F.GN-03.1

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym

Karta Informacyjna
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, F.GN-04.1

Przedłużanie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia

Karta Informacyjna
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, F.GN-06.1

Przedłużanie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia

Karta Informacyjna
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, F.GN-06.1

Rezygnacja z umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia

Karta Informacyjna
Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, F.GN-07.1

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Karta Informacyjna
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, F.GN-08.1

Sprzedaż lub oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu

Karta Informacyjna
Wniosek o sprzedaż/oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, F.GN-09.1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Karta Informacyjna
Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, F.GN-10.1

Wynajem lokalu mieszkalnego

Karta Informacyjna
Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego, F.GN-11.1

Zamiana lokalu mieszkalnego

Karta Informacyjna
Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego, F.GN-12.1

Zamiana nieruchomości gruntowych

Karta Informacyjna
Wniosek w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, F.GN-13.1

Postępowanie w sprawie nadania numeru porządkowego posesji

Karta Informacyjna
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego, F.GN-14.1

Rozgraniczenia nieruchomości

Karta Informacyjna
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości, F.GN-15.1

Nabywanie nieruchomości

Karta Informacyjna

Najem lub sprzedaż lokali użytkowych

Karta Informacyjna
Wniosek o wynajem lokalu użytkowego położonego na terenie Gminy, F.GN-02.1
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego położonego na terenie Gminy, F.GN-02.2

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę

Karta Informacyjna
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości, F.GN-03.1

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym

Karta Informacyjna
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, F.GN-04.1

Oddawanie nieruchomości w użyczenie

Karta Informacyjna
Wniosek o oddanie nieruchomości w użyczenie, F.GN-05.1

Przedłużanie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia

Karta Informacyjna
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, F.GN-06.1

Rezygnacja z umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia

Karta Informacyjna
Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, F.GN-07.1

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Karta Informacyjna
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, F.GN-08.1

Sprzedaż lub oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu

Karta Informacyjna
Wniosek o sprzedaż/oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, F.GN-09.1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Karta Informacyjna
Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, F.GN-10.1

Wynajem lokalu mieszkalnego

Karta Informacyjna
Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego, F.GN-11.1

Zamiana lokalu mieszkalnego

Karta Informacyjna
Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego, F.GN-12.1

Zamiana nieruchomości gruntowych

Karta Informacyjna
Wniosek w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, F.GN-13.1

Postępowanie w sprawie nadania numeru porządkowego posesji

Karta Informacyjna
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego, F.GN-14.1

Rozgraniczenia nieruchomości

Karta Informacyjna
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości, F.GN-15.1

Accessibility Toolbar

Scroll to Top