Odpady rolnicze

Start
Rolnicy
Odpady rolnicze

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI ROLNICZYMI I ZUŻYTYMI OPONAMI OD MASZYN ROLNICZYCH ?
W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi zagospodarowania odpadów rolniczych takich jak folie czy opony, informujemy jak należy postępować.

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI ROLNICZYMI I ZUŻYTYMI OPONAMI OD MASZYN ROLNICZYCH ?

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady komunalne na terenie Gminy Drelów. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Międzyrzecu Podlaskim, gdyż punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi zagospodarowania odpadów rolniczych takich jak folie czy opony, informujemy jak należy postępować.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka i innych odpadów rolniczych oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, u których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady.

Ponadto informujemy, że odpady rolnicze muszą być posortowane, opróżnione z zawartości oraz czyste. Odpady rolnicze zanieczyszczone ziemią, resztkami sianokiszonki, nawozów, paszy mogą być nieodebrane ze względu na utrudniony proces odzysku surowców wtórnych.

Opony od maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon (za opłatą, w zależności od firmy) lub tam, gdzie dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu.

Odbiór odpadów z produkcji rolniczej jest usługą odpłatną.

Firmy odbierające folię i inne odpady rolnicze:

Lp.Nazwa podmiotuAdres prowadzonej działalności zbierania odpadówNumer kontaktowy
1.EAST-ECO Podleśna 42,
21-512 Zalesie
tel. 508-215-926
tel. 514-687-876
2.Green-LandŁazy 292A,
21-400 Łuków
tel. 515-901-946
tel. 503-105-787
3.KORNEXKorzeniów 80,
08-504 Ułęż
tel. (81) 866-76-92

Firmy odbierające opony rolnicze:

Lp.Nazwa podmiotuAdres prowadzonej działalności zbierania odpadówNumer kontaktowy
1.Centrum Utylizacji Opon SA. Organizacja OdzyskuPostępu 14B,
02-676 Warszawa
tel. (22) 334-24-03
tel. (22) 334-24-04
2.Grupa RECYKL S.A.  Letnia 3,
63-100 Śrem
tel. 667-955-563
3.P.U.H. EKO-RASPOLNidziańska 3, Brzeziny,
26-026 Morawica
tel. (41) 311-75-68
tel. 601-867-543

Accessibility Toolbar

Scroll to Top