Trochę historii

Start
O gminie
Trochę historii

Od Mezolitu po XX wiek: Fascynująca Podróż przez Dzieje Drelowa

Drelów to miejscowość położona na starych terenach osadniczych. Podczas badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1990 roku w Żerocinie odkryto ślady obozowiska mezolitycznego oraz osady wczesnośredniowiecznej. Natomiast badania wykopaliskowe, które odbyły się w 1992 roku świadczą o osadnictwie starożytnym, wczesnośredniowiecznym na terenie gminy (dokumentują to znalezione fragmenty ceramiki oraz krzemieni).

Gmina Drelów to teren znacząco związany z dziejami Polski i Litwy jak również z Lubelszczyzną, Ziemią Brzeską i dobrami międzyrzeckimi, w których Jan Nassutowicz założył szereg wsi bojarskich. Wieś Drelów została założona prawdopodobnie również przez Jan Nassutowicza – starostę brześciańskiego, lub przez jego następców. Szacuje się, że Drelów powstał najpóźniej w 1525 roku. W dokumentach z 1602 roku nazywa się „Drzewlewo”, później natomiast „Drechlów”. Ze względu na nizinne położenie Drelowa, jego rejon nazwano „Bagnoszą”.

Podział Administracyjny

Od chwili powstania Drelów administracyjnie należał do województwa brześciańskiego, po Sejmie Unijnym w 1569 roku wszedł w skład nowo utworzonego województwa podlaskiego jako część dóbr klucza Międzyrzec. Przebiegająca przez te tereny granica miedzy Koroną a Litwą przez lata była niespokojna, była to granica pomiędzy powiatem brzeskim a województwem podlaskim i przechodziła ona w pobliżu miejscowości Rogoźnica, Żerocin, Worsy, pozostawiając te wsie po stronie Podlasia.

Wieś Drelów została związana od połowy XIX wieku z nowo utworzonym starostwem radzyńskim. W 1858 roku gminy w powiecie radzyńskim zostały zreorganizowane przez władze rosyjskie. Powstała gmina Żerocin, a siedzibę gminy z Drelowa przeniesiono do Zahajek.

Unici Drelowscy

Lata 1874 i 1875 to początek martylorologii unitów. Rejon Drelowa znany był z oporu przed narzuconym siłą prawosławiem. Najtragiczniejszym dniem dla drelowskich unitów stał się 17 stycznia 1874 roku, kiedy to roty kozaków, odbierając miejscowej ludności świątynię, zamordowały trzynastu wiernych. W tym okresie również wielu drelowian zesłano w głąb Rosji.

11 listopada 1918 roku, w dniu radosnym dla wszystkich Polaków, radość w Drelowie trwała bardzo krótko. Przegrani Niemcy urządzili barbarzyńską rzeź ludności cywilnej i żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej. 18 listopada tegoż roku Drelów ograbiono i spalono. Na pamiątkę tego wydarzenia w miejscowości Łózki przy szkole podstawowej wzniesiono pomnik w hołdzie poległym peowiakom.

Podział Administracyjny w XVI w.

Od chwili powstania Drelów administracyjnie należał do województwa brześciańskiego, po Sejmie Unijnym w 1569 roku wszedł w skład nowo utworzonego województwa podlaskiego jako część dóbr klucza Międzyrzec. Przebiegająca przez te tereny granica miedzy Koroną a Litwą przez lata była niespokojna, była to granica pomiędzy powiatem brzeskim a województwem podlaskim i przechodziła ona w pobliżu miejscowości Rogoźnica, Żerocin, Worsy, pozostawiając te wsie po stronie Podlasia.

Wieś Drelów została związana od połowy XIX wieku z nowo utworzonym starostwem radzyńskim. W 1858 roku gminy w powiecie radzyńskim zostały zreorganizowane przez władze rosyjskie. Powstała gmina Żerocin, a siedzibę gminy z Drelowa przeniesiono do Zahajek.

II Wojna Światowa

Druga wojna światowa odcisnęła krwawe piętno na Drelowie i jego okolicach. 8 września 1939 roku w czasie akcji w okolicy stacji kolejowej Sokule został zestrzelony polski samolot „Karaś” wraz z trzyosobową załogą.

Jedną z ostatnich akcji polskiego ruchu oporu na terenie gminy była krwawa bitwa pomiędzy Leszczanką a Janówką, w rozległym kompleksie leśnym „smolne Piece” w ramach akcji „Burza”, stoczona przez oddziały partyzanckie AK „Zenona” – Stefana Wyrzykowskiego i „Lecha” – Stanisława Chmielewskiego z cofającymi się formacjami frontowymi Wermahtu, paraliżując im odwrót.

Od 1918 do 1975 roku ziemie obecnej gminy należały do województwa lubelskiego, po reformie w 1975 roku weszły w skład województwa bialskopodlaskiego. Gmina Drelów powstała 1 stycznia1973 roku na bazie trzech gromad: Żerocina, Szóstki i Drelowa. Po reformie samorządowej przeprowadzonej w 1998 roku Gmina Drelów weszła w skład powiatu bialskopodlaskiego i województwa lubelskiego.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top