Nadzór nad lasami prywatnymi

Start
Rolnicy
Nadzór nad lasami prywatnymi

Od dnia 01 stycznia 2014 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie bialskim, a tym samym na terenie gminy Drelów sprawuje Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. 

Leśniczy Pan Dariusz Adamowicz pełni dyżur raz w tygodniu – w poniedziałki od 900 do 1100 w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, natomiast w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 w Wydziale Rolnictwa i Środowiska (pok. 216) w środy w godzinach pracy urzędu czyli od 730 do 1530.

Leśniczy podczas dyżuru będzie przyjmował wnioski o cechowanie drewna i wydawał świadectwa legalności pozyskania drewna.
Będzie także legalizowane drewno w terenie poprzez odpowiednie oznakowanie i nadanie numeracji.
Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bialskiego można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wydziale Rolnictwa i Środowiska, pokój 216, tel. 83 351 13 47.

Natomiast bieżące informacje na temat dyżurów leśniczego można uzyskać w Urzędzie Gminy Drelów w pokoju nr 13 lub pod nr tel. 83 372 32 34.

PROSIMY PAMIĘTAĆ:
Aby uzyskać pozwolenie na pozyskanie drewna należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem każdego współwłaściciela działki (jeżeli występuje współwłasność).

WAŻNE:

Po złożeniu wniosku, po kilku dniach w celu umówienia się z Leśniczym na cechowanie drewna należy kontaktować się telefonicznie. Nr służbowy Leśniczego: 607-144-865

Wnioski o cechowanie drewna można składać również u pracownika Urzędu Gminy w Drelowie w pok. nr 13 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Wniosek o ocechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna
Oświadczenie współwłaściciela działki

Accessibility Toolbar

Scroll to Top