Skład Rady Gminy

Start
Instytucje
Urząd Gminy
Skład Rady Gminy

Rada Gminy Drelów (VIII kadencji)
na lata 2018 – 2023

Skład Rady

CIESIELSKA Anna – Przewodnicząca Rady Gminy
KOWALCZUK Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady
MICHALUK Jerzy – Wiceprzewodniczący Rady
SEMENIUK Marian – Radny
SZYKUT Wiesław – Radny
DACIUK Mirosław – Radny
TARASIUK Ewa – Radny
KOROLCZUK Marcin Jan – Radny
OLESIEJUK Ewa – Radny
KORNILUK Zenon Jan – Radny
MAGIER Mirosław – Radny
GRZESZUK Dorota Katarzyna – Radny
SZABACIUK Eugeniusz Tomasz – Radny
KIECZKA Dariusz – Radny
JASZCZUK Ryszard Mariusz – Radny

Komisja Rewizyjna

KIECZKA Dariusz – Przewodniczący Komisji
SZABACIUK Eugeniusz – Członek Komisji
SZYKUT Wiesław – Członek Komisji
OLESIEJUK Ewa – Członek Komisji
JASZCZUK Ryszard – Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

KORNILUK Zenon – Przewodniczący Komisji
DACIUK Mirosław – Członek Komisji
MAGIER Mirosław – Członek Komisji

Komisja Samorządowa, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

GRZESZUK Dorota – Przewodnicząca Komisji
TARASIUK Ewa – Członek Komisji
KOWALCZUK Dariusz – Członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego, Inwestycji i Ochrony Środowiska

KOROLCZUK Marcin – Przewodniczący Komisji
MICHALUK Jerzy – Członek Komisji
SEMENIUK Marian – Członek Komisji

Rada Gminy Drelów (VII kadencji)
na lata 2014 – 2018

Skład Rady

CIESIELSKA Anna – Przewodnicząca Rady Gminy
ZBAŃSKI Krzysztof – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
KOWALCZUK Dariusz – Radny
MICHALUK Jerzy – Radny
OLESIEJUK Stanisław – Radny
ANDRZEJUK Bożena Katarzyna – Radny
WRÓBEL Anna – Radny
KOROLCZUK Marcin Jan – Radny
CIEŚLIKOWSKA Anna – Radny
KORNILUK Zenon Jan – Radny
MAGIER Mirosław – Radny
DĄBROWSKI Jan Antoni – Radny
GRZESZUK Dorota Katarzyna – Radny
GRZESZUK Jan Jerzy – Radny
KIECZKA Dariusz – Radny
WASZCZUK Janina – Radny

Komisja Rewizyjna

KOWALCZUK Dariusz – Przewodniczący Komisji
GRZESZUK Jan Jerzy – Członek Komisji
OLESIEJUK Stanisław – Członek Komisji
MICHALUK Jerzy – Członek Komisji
WRÓBEL Anna – Członek Komisji

Komisja Budżetu i Finansów

WASZCZUK Janina – Przewodniczący Komisji
KIECZKA Dariusz- Członek Komisji
KORNILUK Zenon – Członek Komisji

Komisja Samorządowa, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

CIEŚLIKOWSKA Anna – Przewodnicząca Komisji
DĄBROWSKI Jan Antoni – Członek Komisji
GRZESZUK Dorota – Członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego, Inwestycji i Ochrony Środowiska

ANDRZEJUK Bożena Katarzyna – Przewodniczący Komisji
KOROLCZUK Marcin – Członek Komisji
ZBAŃSKI Krzysztof Bogdan – Członek Komisji

Rada Gminy Drelów (VI kadencji)
na lata 2010 – 2014

Skład Rady

BAHONKO Marian Andrzej – Przewodnicząca Rady Gminy
TERPIŁOWSKI Cezary Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
STRUCZYK Dariusz Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
CIEŚLIKOSKA Anna – Radny
CIESIELSKA Anna – Radny
GRYSIEWICZ Zbigniew Franciszek – Radny
SZABACIUK Zygmunt Ignacy – Radny
PANASIUK Marek Krzysztof – Radny
TOMCZUK Krzysztof Antoni – Radny
SACEWICZ Marek Władysław – Radny
WASZCZUK Janina- Radny
ANDRZEJUK Bożena Katarzyna – Radny
KORNILUK Zenon Jan – Radny
ZBAŃSKI Krzysztof Bogdan) – Radny
WRÓBEL Anna – Radny

Komisja Rewizyjna

CIESIELSKA Anna – Przewodniczący Komisji
CIEŚLIKOWSKA Anna – Członek Komisji
KORNILUK Zenon- Członek Komisji
SZABACIUK Zygmunt Ignacy – Członek Komisji
TOMCZUK Krzysztof Antoni – Członek Komisji

Komisja Budżetu i Finansów

WRÓBEL Anna – Przewodniczący Komisji
ANDRZEJUK Bożena Katarzyna- Członek Komisji
WASZCZUK Janina – Członek Komisji

Komisja Samorządowa, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

ZBAŃSKI Krzysztof Bogdan – Przewodnicząca Komisji
SACEWICZ Marek Władysław – Członek Komisji
TERPIŁOWSKI Cezary Tomasz – Członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego, Inwestycji i Ochrony Środowiska

PANASIUK Marek Krzysztof – Przewodniczący Komisji
GRYSIEWICZ Zbigniew Franciszek – Członek Komisji
STRUCZYK Dariusz Stanisław – Członek Komisji

Rada Gminy Drelów (V kadencji)
na lata 2006 – 201
0

Skład Rady

BAHONKO Marian Andrzej – Przewodnicząca Rady Gminy
STRUCZYK Dariusz Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
TERPIŁOWSKI Cezary Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
CIESIELSKA Anna – Radny
CIEŚLIKOSKA Anna – Radny
JÓŹWIK Waldemar Andrzej – radny zrezygnował z pełnionej funkcji i przestał być radnym z dniem 30.07.2008 r.
ZBAŃSKI Krzysztof Bogdan) – Radny
TARASIUK Joanna – Radny
WRÓBEL Anna – Radny
KORNILUK Zenon Jan – Radny
PANASIUK Marek Krzysztof – Radny
BYCZYK Czesław – Radny
BIENIEK Tomasz – Radny
KOZACZUK Wiesław – Radny
KUBIK Stanisław Bogusław – Radny
OLESIEJUK Anna- Radny

Komisja Rewizyjna

KUBIK Stanisław Bogusław – Przewodniczący Komisji
CIEŚLIKOWSKA Anna – Członek Komisji
CIESIELSKA Anna- Członek Komisji
JÓŹWIK Waldemar Andrzej – Członek Komisji zrezygnował z pełnionej funkcji i przestał być radnym z dniem 30.07.2008 r
PANASIUK Marek Krzysztof – Członek Komisji
OLESIEJUK Anna – Członek Komisji

Komisja Budżetu i Finansów

KOZACZUK Wiesław – Przewodniczący Komisji
BIENIEK Tomasz- Członek Komisji
BYCZYK Czesław – Członek Komisji

Komisja Samorządowa, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

ZBAŃSKI Krzysztof Bogdan – Przewodnicząca Komisji
TARASIUK Joanna – Członek Komisji
WRÓBEL Anna – Członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego, Inwestycji i Ochrony Środowiska

KORNILUK Zenon Jan – Przewodniczący Komisji
STRUCZYK Dariusz Stanisław – Członek Komisji
TERPIŁOWSKI Cezary Tomasz – Członek Komisji

Rada Gminy Drelów (IV kadencji)
na lata 2002 – 20
06

Skład Rady

BAHONKO Marian Andrzej – Przewodnicząca Rady Gminy
POTOCKA Barbara – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
ZBAŃSKI Krzysztof Bogdan – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
DANILUK Jerzy Antoni – Radny
GRYSIEWICZ Zbigniew Franciszek – Radny
HAĆ Stanisław – Radny
KOZACZUK Wiesław – Radny
KUBIK Stanisław Bogusław – Radny
OKSIEJUK Halina – Radny
OPALKO Ireneusz Leszek – Radny
PROKOPIUK Jadwiga – Radny
ROMANIUK Marian Janusz – Radny
STRUCZYK Dariusz Stanisław – Radny
TERPIŁOWSKI Cezary Tomasz – Radny

Komisja Rewizyjna

DANILUK Jerzy Antoni – Przewodniczący Komisji
KUBIK Stanisław Bogusław – Członek Komisji
ROMANIUK Marian Janusz- Członek Komisji

Komisja Budżetu i Finansów

KOZACZUK Wiesław – Przewodniczący Komisji
STRUCZYK Dariusz Stanisławz- Członek Komisji
ZBAŃSKI Krzysztof Bogdan – Członek Komisji

Komisja Samorządowa, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

TERPIŁOWSKI Cezary Tomasz – Przewodnicząca Komisji
OKSIEJUK Halina – Członek Komisji
POTOCKA Barbara – Członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego, Inwestycji i Ochrony Środowiska

GRYSIEWICZ Zbigniew Franciszek – Przewodniczący Komisji
HAĆ Stanisław – Członek Komisji
OPALKO Ireneusz Leszek – Członek Komisji

Accessibility Toolbar

Scroll to Top