Władze Gminy

Start
Instytucje
Urząd Gminy
Władze gminy

Wójt

Informacje dotyczące osoby pełniącej funkcję wójta, jej kompetencji, działań oraz aktualności związanych z jego działalnością na rzecz gminy.

Sekretarz

Informacje dotyczące sekretarza gminy, jego obowiązków oraz kontaktu. Sekretarz zazwyczaj odpowiada za koordynację pracy urzędu gminy oraz realizację zadań zleconych przez wójta i radę gminy.

Skarbnik

Informacje na temat skarbnika gminy, jego zadań związanych z zarządzaniem finansami gminy, oraz aktualności dotyczące budżetu i spraw finansowych.

Pytania do wójta

Masz pytanie lub sugestię? Skorzystaj z możliwości bezpośredniego kontaktu z wójtem gminy. Tutaj możesz przesłać swoje zapytania, które zostaną rozpatrzone i na które otrzymasz odpowiedź.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top