Poradnik interesanta

Poradnik Interesanta

Poradnik Interesanta

 Opisy Usług świadczonych w Urzędzie Gminy
Przed udaniem się do Urzędu Gminy w celu załatwienia swojej sprawy zachęcamy do zapoznania się z kartą informacyjną opisującą daną usługę. W ten sposób można uzyskać wyczerpujące informacje o  sposobie załatwienia sprawy, np: niezbędnych dokumentach i załącznikach, komórce organizacyjnej rozpatrującej sprawę czy ewentualnych opłatach. W  przypadku usług wymagających pisemnego wniosku do kart dołączone zostały odpowiednie formularze.

Uwaga!
W związku z możliwymi zmianami w przepisach prawa, karty informacyjne usług mogą być aktualizowane. W związku z tym zaleca się by nie drukować kart na zapas i każdorazowo przed użyciem karty informacyjnej lub wniosku pobierać je z Poradnika Interesanta.


Wzory formularzy otwierane są za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader. Aktualną wersję programu można pobrać Tutaj

Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr wyborców, meldunki

Przewodnik po procedurze uzyskania oraz wymiany dowodów osobistych, w tym niezbędne dokumenty i wymagane kroki.

Ewidencja działalności gospodarczej

Informacje dla przedsiębiorców na temat rejestracji, zmiany danych oraz likwidacji działalności gospodarczej w naszej gminie.

Gospodarka Odpadami

Dowiedz się o najnowszych przepisach i programach dotyczących gospodarki odpadami w naszej gminie, oraz jak możesz aktywnie przyczynić się do ochrony środowiska.

Mienie komunalne

Dowiedz się o zasadach użytkowania oraz najnowszych inwestycjach związanych z mieniem komunalnym, jak również jak zgłosić ewentualne usterki czy awarie.

Podatki i opłaty lokalne

Znajdziesz tutaj informacje na temat lokalnych podatków i opłat, zasady ich obliczania oraz terminy płatności, aby sprawnie załatwić swoje podatkowe sprawy.

Rolnictwo i ochrona środowiska

Informacje o wsparciu dla rolników, zasadach działalności w obszarach ekologicznych oraz programach ochrony środowiska realizowanych w naszej gminie.

Budownictwo i Planowanie Przestrzenne

Przewodnik po zasadach budowy, remontów i zgłaszania inwestycji oraz obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego.

Urząd Stanu Cywilnego

Informacje dotyczące rejestracji aktów stanu cywilnego, zawierania małżeństw, rejestracji urodzeń i zgonów,

Sprawy Obywatelskie

Poradnik obejmujący różnorodne tematy, od przyjmowania skarg po sporządzanie testamentu.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top