Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Start
Rolnicy
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w lutym należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami, ale wówczas oryginały do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku czyli od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku w którym składany jest wniosek,
  • jeżeli przysługujący limit zwrotu nie został przez producenta rolnego wykorzystany po złożonym wniosku w lutym to w sierpniu należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami – oryginały do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca (6 miesięcy wstecz w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.)

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok poprzedni

Pieniądze wypłacane są w terminach:

1 – 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 30 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania:

Stawka zwrotu na 2022 rok wynosi 1 zł za 1 litr zakupionego paliwa.
Limit zakupionego paliwa to 110 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz 40 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła, którą producent rolny będzie obliczał na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzającego ilość bydła na koniec każdego miesiąca roku poprzedniego odrębnie dla każdej siedziby stada

Accessibility Toolbar

Scroll to Top