Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat – zmiana terminu: 31.10.2022.

W twoim gospodarstwie rolnym  wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich?
Potrzebujesz protokołu oszacowania strat?
Możesz wnioskować o ich oszacowanie. Sprawdź, jak to zrobić.

Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany (PZ),  Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym.

Sprawdź, jak założyć Profil Zaufany

Na czym to polega 

Możesz złożyć wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach gdzie  (zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy.

Dzięki temu możesz otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.

Kiedy możesz złożyć wniosek

Jeżeli na obszarze prowadzenia upraw rolnych wystąpiła susza zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

Co musisz przygotować

  • numer identyfikacyjny  nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • skan polisy ubezpieczenia – co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych – od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach;
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Co musisz zrobić

Instrukcję, jak wypełnić wniosek, znajdziesz tutaj:  

Instrukcja do wniosku o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Co zyskasz

Protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach,  określonych  przez Radę Ministrów, programów pomocy, np. o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji rolnej.

Na podstawie publikacji gov.pl Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Urząd Gminy w Drelowie

Accessibility Toolbar

Scroll to Top