Wznowienie dyżurów leśniczego

Pani Joanna Wierzbicka od 3 października 2022 pełni dyżur raz w tygodniu w każdy poniedziałek od 900 do 1100 w świetlicy Urzędu Gminy w Drelowie.

Telefon kontaktowy: 607 144 865.

Leśniczy podczas dyżuru będzie przyjmowała wnioski o cechowanie drewna i wydawała świadectwa legalności pozyskania drewna. Będzie także legalizowane drewno w terenie poprzez odpowiednie oznakowanie i nadanie numeracji.
Sprawę można również załatwić w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 w Wydziale Rolnictwa i Środowiska (pok. 216) codziennie w godzinach pracy urzędu czyli od 730 do 1500, tel. 83 351 13 47.

 Bieżące informacje na temat dyżurów leśniczego można uzyskać w Urzędzie Gminy Drelów w pokoju nr 13 lub pod nr tel. 83 372 32 34.

Druki do pobrania:

Accessibility Toolbar

Scroll to Top