Szczepienia przeciwko COVID-19 – ważne informacje

Infolinia Urzędu Gminy w Drelowie  czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500 pod nr tel. 83 372 32 21

Gminny koordynator ds. dowozów do punktów szczepień od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500 po nr tel. 83 372 32 34.

Od dnia 1 października 2021 r. zorganizować transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych) dla:

a) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;

c) osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Urząd Gminy w Drelowie

Accessibility Toolbar

Scroll to Top