Projekt wsparcia osób niepełnosprawnych. Zgłoszenie udziału.

W związku ze składanym przez Gminę Drelów wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej ze środków PFRON w ramach modułu IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” prosimy o zgłaszanie się osób niepełnosprawnych do Urzędu Gminy Drelów, pokój nr 14 do dnia 22 października 2021r. w celu złożenia zgłoszenia udziału w programie.

W ramach programu osoba niepełnosprawna otrzyma pomoc w postaci paczki z artykułami spożywczo – przemysłowymi.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 83 372 32 24.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top