Otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego dla organizacji pozarządowych w 2021 r.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zachęcamy do składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert upływa 10 września 2021 r.  o godz 15:00.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy Drelów nr 40/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Do pobrania:

Wzór oferty (wersja edytowalna)

W trakcie trwania naboru oferenci mogą korzystać z indywidualnego poradnictwa w zakresie formalnej poprawności wniosków –  zachęcamy do kontaktu elektronicznego: meldunki@drelow.pl  lub telefonicznego 83 372 32 23

Accessibility Toolbar

Scroll to Top