Urlop leśniczego nadzorującego lasy prywatne.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na przerwę urlopową dyżur leśniczego nadzorującego lasy prywatne będzie sprawowany od 6 września  2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, czyli w każdy poniedziałek w godzinach od 900 do 1100.

Informację na temat dyżurów leśników oraz wnioski można również bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, w Wydziale Rolnictwa i Środowiska, gdzie sprawy można załatwiać codziennie w godzinach pracy urzędu, czyli od 730 do 1530 w pokoju nr 216, tel. 83 35 11 347.

Ponadto aktualną informację na temat pozyskiwania drewna z lasów prywatnych oraz o terminach dyżuru leśniczego można uzyskać również w Urzędzie Gminy Drelów (/pokój nr 13), tel. 83 372 32 34.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top