EFS, Projekty

Czas Najmłodszych

1 sierpnia 2011 roku Gmina Drelów rozpoczęła realizację projektu realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie […]