Projekty

Projekty

Nasze przedszkole

1 sierpnia 2012 roku Gmina Drelów rozpoczęła realizację projektu „Nasze Przedszkole” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie

EFS, Projekty

Czas Najmłodszych

1 sierpnia 2011 roku Gmina Drelów rozpoczęła realizację projektu realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie

Accessibility Toolbar

Scroll to Top