Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem:

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Konkurs przeznaczony dla uczniów z wiejskich szkół podstawowych ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. W bieżącym roku w szczególny sposób akcentowane są czynności niebezpieczne, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia w procesie produkcji rolniczej.

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – klasy  0 – III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy V – VIII szkoły podstawowej.

Prace plastyczne w formacie A3, wykonane metodą dowolną, należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim
ul. Chomiczewskiego 6
21-300 Radzyń Podlaski
„Konkurs”

Na etapie naszej Placówki a następnie Oddziału Regionalnego najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w nieprzekraczalnym terminie z dniem 31. marca 2021r.

Najpóźniej w tym dniu prace muszą dotrzeć już do Placówki Terenowej w Radzyniu Podlaskim. Po tej dacie prace nie będą przyjmowane (data stempla pocztowego nie ma tu znaczenia).

Pełny regulamin konkursu wraz z załącznikami umieszczony jest na stronie internetowej KRUS. https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/

Formularz zgłoszeniowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku powinny być na trwale przymocowane do pracy plastycznej.