Zebranie wiejskie. Drelów

Sołtys Wsi Drelów w porozumieniu z Wójtem Gminy Drelów zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się 28.02.2021 r. o godz. 1230 w sali widowiskowej GCK w Drelowie.


Tematem zebrania będzie wyrażenie opinii mieszkańców Drelowa na temat budowy fermy drobiu na działce nr ewid. 2105/2 tzw. „Bukaciarnia”.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top