Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.