Na terytorium Polski stwierdzono 33 ogniska ptasiej grypy.

Na prośbę Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej, informuje się wszystkich hodowców drobiu, iż na terytorium Polski stwierdzono w dniu 24 listopada 2020 roku 33 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W związku z dużym ryzykiem wystąpienia zakażeń w krajowej populacji drobiu i dzikich ptaków, przestrzegamy o konieczności wzmocnienia bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

W załączeniu rozporządzenie Ministra Środowiska i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722).

Accessibility Toolbar

Scroll to Top