Zdalna szkoła

Gmina Drelów  pozyskała  60 tys. złotych dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji.
Pieniądze pochodzą z programu „Zdalna szkoła”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Gmina Drelów  zakupiła  17 laptopów z oprogramowaniem dla uczniów. Laptopy trafiły do Szkół Podstawowych  z terenu Gminy, gdzie dyrektorzy szkół rozdysponowali je uczniom do zdalnego nauczania.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top