Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Drelów podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (DZ. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) przeznacza do oddania w dzierżawę część nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres od 01.08.2021 r. do 31.12.2023 r.

Przedmiotem oddania w dzierżawę jest nieruchomość oznaczona jako nr 1714/3 położona w obrębie wsi Szóstka o powierzchni 0,8945 ha.


Stawka czynszu 268,35 zł rocznie.
Płatność do 31 marca.


Przedmiot dzierżawy, o którym mowa stanowi nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntu nr 1714/3, dla której prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim księga wieczysta KW nr LU1R/00031749/4.


Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 03.08.2021 do dnia 25.08.2021 roku.


Szczegółowych informacji udziela: inspektor ds. mienia komunalnego tel. 83 372 32 29, pok. nr 3 UG Drelów.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top