Czasowe zamknięcie drogi Zahajki – Żerocin. 5.08 – 13.08

Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1111 L Wólka Plebańska – Witoroż – Zahajki od km 24+000 do km 26+088 o długości 2,088 km.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego na zamknięcie drogi nr 1111L  w dniach 05.08.2021 r. – 13.08.2021 r. w związku z prowadzonymi robotami związanymi z pracami branży drogowej.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top