Projekt: „Stop boreliozie!”

Celem Projektu „Stop boreliozie!” jest wdrożenie
Programu profilaktycznego dotyczącego wykrywania
zakażeń Borrelia burgdorferi.


Ze wsparcia mogą skorzystać osoby z terenu województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka tj. rolników, leśników, myśliwych oraz osoby, które:
• podejrzewają u siebie boreliozę lub miały kontakt z kleszczem;
• ukończyły 15 lat i są aktywne zawodowo.


W ramach projektu zapewniamy Państwu kampanię informacyjno–edukacyjną (ulotki, plakaty, broszurki, filmy edukacyjne na płytach DVD) dotyczącą m.in.:
• skutecznych metod zapobiegania ukąszeniom przez kleszcze;
• postępowania w przypadku ukąszenia przez kleszcza;
• zasad rozpoznawania objawów boreliozy;
• form wsparcia dla osób zarażonych boreliozą.


Województwo lubelskie należy do grupy województw o najwyższym współczynniku zapadalności na boreliozę. W roku 2019 w województwie lubelskim wykryto 1843 przypadki boreliozy.


Działania diagnostyczne wykrywające boreliozę:
• wywiad medyczny;
• badania diagnostyczne tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG oraz w przypadku wyniku pozytywnego bądź wątpliwego przeprowadzenie kolejnego badania test Western – blot w klasie IgM oraz w klasie IgG;
• konsultacja wyników z lekarzem.


Kiedy zgłosić się do lekarza?
Jeśli w ostatnim czasie przebywałeś na obszarach wysokiego ryzyka, zostałeś ukąszony przez kleszcza albo zauważysz u siebie objawy takie jak: zmiany skórne przypominające rumień, złe samopoczucie, objawy grypopodobne, zaburzenia rytmu serca, bóle stawów, mięśni, drętwienie
kończyn, sztywność karku, zaburzenia czucia, koncentracji, pamięci, możesz podejrzewać zakażenie.
Pamiętaj jednak, że objawy nie zawsze są jednoznaczne i mogą sugerować zupełnie inną chorobę. Nawet jeśli nie przypominasz sobie, czy doszło do pokłucia przez kleszcza w ubiegłych latach, ale Twoje objawy mogą wskazywać, że to właśnie borelioza, nie zwlekaj! Zgłoś się do
lekarza, który przeprowadzi diagnostykę i w razie wykrycia choroby dobierze odpowiednie leczenie.


Jak chronić się przed boreliozą:
• chroń ciało przed kleszczami podczas przebywania w rejonie ich aktywności – zakładaj długie spodnie, kryte buty, odzież z długim rękawem oraz nie zapomnij o nakryciu głowy;
• noś ubrania w jasnym kolorze – dzięki temu łatwiej zauważysz kleszcza;
• unikaj siadania i leżenia w trawie pod krzakami i drzewami;
• stosuj środki odstraszające kleszcze, tzw. repelenty;
• po powrocie z miejsc szczególnie narażonych na występowanie kleszczy obejrzyj, czy kleszcze nie znajdują się na Twoim ubraniu;
• dokładnie oglądaj ciało, zwłaszcza okolice pach, pachwin, karku, szyi, uszu, zgięć pod kolanami.

Wszelkie informacje dotyczące projektu, w tym przyjmowania zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.lpnt.pl.


Świadczenia wykonywane są w placówkach:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salmed s.c.
ul. Wacława Jawoszka 3
21-010 Łęczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna

Partner Projektu:
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin


Accessibility Toolbar

Scroll to Top