Wesoła Szkoła

Gmina Drelów we wrześniu 2019 r. rozpoczęła realizację projektu „Wesoła szkoła w Gminie Drelów”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy.

Co wydarzy się dzięki realizacji projektu? Kto skorzysta na realizacji projektu?

W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Drelowie, Szkole Podstawowej w Dołdze, Szkole Podstawowej w Szóstce i Szkole Podstawowej w Żerocinie  odbywać się będą dodatkowe bezpłatne zajęcia rozwijające dla dzieci. Projektem zostanie objętych 364 dzieci, które będą uczęszczać za zajęcia rozwijające z matematyki, informatyki, j. angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, informatyczno-techniczne, matematyczno-informatyczne,
 z nauki programowania. 

Jaka jest rola kompetencji kluczowych?

Wybrane zajęcia z kompetencji kluczowych pozwolą  na poprawę wyników egzaminów końcowych pobodzenie zainteresowań  oraz ukierunkowanie rozwoju intelektualnego, psychicznego i edukacyjnego uczestników. Dzięki zajęciom zostaną uzupełnione braki dydaktyczne wspomagające osobisty rozwój uczniów. 

Jakie będą rezultaty?

Zwiększenie poziomu wiedzy z przedmiotów ścisłych matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i językowych,
Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych
Zmniejszenie trudności w opanowaniu wiedzy przez uczniów z różnymi niepełnosprawnościami,
Podwyższenie świadomości na temat równości płci.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top