Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Drelów

Dane podmiotu:

Nazwa: STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH GMINY DRELÓW

Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń

Numer KRS: 0000334163

NIP:

REGON:

Forma prawna: STOWARZYSZENIE

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2009-07-29

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: BIALSKI

Gmina: DRELÓW

Miejscowość: DRELÓW

Adres: OGRODOWA 2

Kod pocztowy: 21-570

Poczta: DRELÓW

 

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

 

Sposób Reprezentacji:

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM: PREZES, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

 

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko lub nazwa

Imię pierwsze

Imię drugie

Funkcja

WRÓBEL

ANNA

 

PREZES ZARZĄDU

OŁTUSZYK

EWA

BARBARA

SKARBNIK

BOBREK

ANNA

 

SEKRETARZ

KOWALCZUK

JANINA

 

CZŁONEK

ZANIEWICZ

MARIOLA

MARIA

CZŁONEK

PANASIUK

ANNA

ELŻBIETA

CZŁONEK

CIESIELSKA

ANNA

 

CZŁONEK

 

Cel działania:

1.WSPIERANIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH KOBIET WIEJSKICH.

1.INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA.

3.WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY DRELÓW.

4.DZIAŁANIE NA RZECZ GRUP DYSFUNKCYJNYCH.

5.DBAŁOŚĆ O POZIOM ZDROWIA, PROFILAKTYKĘ, REHABILITACJĘ I KONDYCJĘ FIZYCZNĄ MIESZKANCÓW.

6.POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ Z DOSTĘPNYCH FUNDUSZY POMOCOWYCH.

7.OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU I MIEJSC LOKALNEJ TRADYCJI.

8.DBAŁOŚĆ O ROZWÓJ I EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY, ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM.

9.REALIZOWANIE INNYCH ZADAŃ, WNIOSKÓW I POSTULATÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

 

Accessibility Toolbar

Scroll to Top