Sołectwa i sołtysi

Wykaz sołtysów:

Lp.

Nazwisko i Imię sołtysa

Wieś

Tel. kontaktowy

1

Papiński Krzysztof

Aleksandrówka

508 003 423

2

Lekowska Maria

Danówka

508 004 253

3

Tomczuk Krzysztof

Dołha

508 004 254

4

Ciesielski Zbigniew

Drelów

508 004 255

5

Bartoszuk Danuta

Kwasówka

508 004 261

6

 Korneluk Krystyna

Leszczanka

508 004 264

7

Kozłowiec Henryk

Łózki

508 004 271

8

Bojko Marian

Pereszczówka

508 004 272

9

Oleksiuk Barbara

Przechodzisko

508 004 275

10

Pawłowska Halina

Sokule

508 004 276

11

Kuźmiuk Eugeniusz

Strzyżówka

508 004 277

12

Juchimiuk Edward

Szachy

508 004 278

13

Marczuk Karol

Szóstka

508 004 301

14

Bahonko Adam

Witoroż

665 443 011

15

Kaparuk Jan

Worsy

508 004 303

16

Grzeszuk Dariusz

Wólka Łózecka

508 004 304

17

Kozłowiec Krystyna

Zahajki

508 004 456

18

Bieniek Tomasz

Żerocin

508 004 457

Skład osobowy Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach:

 Lp.

 Nazwisko i imię członka Rady Sołeckiej

 Sołectwo

1.

Dariusz Marczuk
Ewa Szczęśniak
Jan Jerzy Grzeszuk
Piotr Grzeszuk

 Aleksandrówka

2.

Justyna Prokopiuk
Magdalena Romaniuk Nieprzecka
Marian Jamiuk

Danówka

3.

Justyn Tarasiuk
Sylwester Wawrysiewicz
Marcin Krupski
Paweł Sworczuk
Przemysław Mikołajczuk

 Dołha

4.

Zygmunt Szabaciuk
Daniel Strok
Stanisław Cebulski
Krzysztof Semeniuk
Paweł Chodźko
Sławomir Bogucki
Sławomir Szaroń
Magdalena Pepa
Arkadiusz Panasiuk
Monika Prokopiuk

 Drelów

5.

Janusz Jaroszewski
Kamil Ładniak
Grzegorz Kubik
Marcin Marczuk
Urszula Marczuk

 Kwasówka

6.

Małgorzata Kozakiewicz
Artur Borowik
Grażyna Borowik
Marcin Czublun

Leszczanka

7.

Mirosław Grysiewicz
Tomasz Kościuczyk
Kamil Jałtuszyk
Joanna Zdunek

Łózki

8.

Marcin Nazaruk
Dariusz Kieczka
Grażyna Adamowicz
Arkadiusz Kulawczuk

Pereszczówka

 9.

Wiesław Denisiuk
Gabriel Antoniuk
Maria Ołtuszyk
Aldona Bukowska

Przechodzisko

10.

Jarosław Kowieski
Anna Kowieska
Zygmunt Kowieski
Edyta Kowieska

Sokule

11.

Andrzej Martyniuk
Anna Kupidura
Arkadiusz Zacharuk

 Strzyżówka

12.

Zbigniew Grątkowski
Marcin Leszczuk
Adam Leszczuk
Tomasz Pogonowski
Krzysztof Chwedoruk

 Szachy

13.

Witold Zaremba
Rafał Nitycz
Sylwia Oleszczuk
Krystyna Bondaruk
Przemysław Kalinka

 Szóstka

14.

Dariusz Kiryluk
Krzysztof Kościuczyk
Jolanta Turula
Edward Bahonko
Stanisław Kieczka

Witoroż

15.

Jarosław Matejek
Włodzimierz Bekulard
Leszek Rzeńca
Justyna Woch
Zofia Strakłowiec

Worsy

16.

Agata Jóźwik
Ewelina Struczuk
Mirosław Kiryluk

 Wólka Łózecka

17.

Anna Wróbel
Zofia Nazaruk
Marian Maksymiuk
Katarzyna Kuźmiuk
Jarosław Wawdysz
Jarosław Sawicki
Ewa Tarasiuk

Zahajki

18.

Krzysztof Semeniuk
Tadeusz Kurowski
Ryszard Jaszczuk
Anna Ostapiuk
Janina Waszczuk

Żerocin

Accessibility Toolbar

Scroll to Top