Sołectwa i sołtysi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Wykaz sołtysów:

Lp.

Nazwisko i Imię sołtysa

Wieś

Tel. kontaktowy

1

Grzeszuk Piotr

Aleksandrówka

508 003 423

2

Lekowska Maria

Danówka

508 004 253

3

Katarzyna Ochijewicz

Dołha

508 004 254

4

Gawłowski Sławomin

Drelów

508 004 255

5

Woch Elżbieta

Kwasówka

508 004 261

6

 Korneluk Krystyna

Leszczanka

508 004 264

7

Kozłowiec Henryk

Łózki

508 004 271

8

Nazaruk Marcin

Pereszczówka

508 004 272

9

Oleksiuk Barbara

Przechodzisko

508 004 275

10

Pawłowska Halina

Sokule

508 004 276

11

Kuźmiuk Eugeniusz

Strzyżówka

508 004 277

12

Juchimiuk Edward

Szachy

508 004 278

13

Nekreś Marek

Szóstka

504 877 602

14

Bahonko Adam

Witoroż

508 004 302

15

Kaparuk – Jastrzębska Jolanta

Worsy

508 004 303

16

Grzeszuk Dariusz

Wólka Łózecka

508 004 304

17

Kozłowiec Krystyna

Zahajki

508 004 456

18

Bieniek Tomasz

Żerocin

508 004 457

Skład osobowy Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach:

 Lp.

 Nazwisko i imię członka Rady Sołeckiej

 Sołectwo

1.

Dariusz Marczuk,
Krzysztof Szczepaniuk,
Renata Papińska
 Aleksandrówka

2.

Grzegorz Jamiuk,
Justyna Prokopiuk,

Elżbieta Lichograj
Danówka

3.

Jakub Karolczuk,
Wojciech Ochijewicz,

Stanisław Jowik
 Dołha

4.

Krzysztof Semeniuk,
Krzysztof Strok,
Anna Ciesielska,
Sławomir Bogucki
Edyta Filipiuk,
Leszek Strok,

Radosław Zacharuk
 Drelów

5.

Kamil Ładniak,
Krzysztof Skiba,
Marcin Marczuk,
Danuta Bartoszuk,

Daniel Tywoniuk,
Zdzisław Grysiewicz
 Kwasówka

6.

Małgorzata Kozakiewicz,
Damian Borowik,
Grzegorz Michalczuk,
Zenon Wenio,
Zofia Grzeszyk
Leszczanka

7.

Michał Zahajkowiec,
Mirosław Grysiewicz,
Joanna Zdunek,
Anna Kozłowiec,

Bogdan Grysiewicz,
Anna Stanisławska,
Damian Łajtar
Łózki

8.

Karol Siłaczuk,
Daniel Siłaczuk,
Dariusz Kieczka,
Marian Bojko
Pereszczówka

 9.

Gabriel Antoniuk,
Marta Daciuk,
Aldona Bukowska,
Wiesław Denisiuk,

Marek Jaroszuk,
Stanisław Olesiejuk
Przechodzisko

10.

Anna Cieślikowska,
Anna Kowieska,
Jarosław Kowieski,
Zygmunt Kowieski,
Ryszard Grochowski,
Kamil Pałczak
Sokule

11.

Andrzej Martyniuk,
Arkadiusz Zacharuk,
Daniel Kupidura,
Anna Martyniuk,

Michał Bachonko
 Strzyżówka

12.

Krzysztof Chwedoruk,
Adam Leszczuk,
Krzysztof Saczuk,
Marcin Leszczuk,
Zbigniew Grądkowski,
Bożena Jakubowicz,
Teresa Mikiciuk

 Szachy

13.

Przemysław Kalinka,
Jolanta Kiewel,
Mateusz Magier,
Grzegorz Holeszczuk,

Beata Nitycz
 Szóstka

14.

Krzysztof Kościuczyk,
Stanisław Kieczka,
Ewelina Hryniewska,
Magda Klimek,

Jan Hamruk
Witoroż

15.

Krzysztof Daniluk,
Ewa Ołtuszyk,
Leszek Kanatek,
Włodzimierz Bekulard,
Mirosław Kocko,
Hanna Strakłowiec,
Jarosław Matejek
Worsy

16.

Mirosław Kiryluk,
Ewelina Struczuk,

Dorota Gawryszuk,
Agnieszka Jaroszuk
 Wólka Łózecka

17.

Katarzyna Semeniuk,
Anna Wróbel,
Jagoda Jakimiak,
Krzysztof Kołkowicz,
Grażyna Maksymiuk,
Ewa Tarasiuk,

Zofia Nazaruk
Zahajki

18.

Janina Waszczuk,
Agata Filipiuk,
Krzysztof Semeniuk,
Ryszard Jaszczuk,

Tadeusz Kurowski
Żerocin

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Sołectwa i sołtysi

Start
O gminie
Sołectwa i sołtysi

Miejscowość:

Sołtys:

Rada Sołecka:

Aleksandrówka

Grzeszuk Piotr
tel: 508 003 423
Dariusz Marczuk
Krzysztof Szczepaniuk,
Renata Papińska

Danówka

Lekowska Maria
tel: 508 004 253
Grzegorz Jamiuk
Justyna Prokopiuk
Elżbieta Lichograj

Dołha

Ochijewicz Katarzyna
tel: 508 004 254
Jakub Korolczuk
Wojciech Ochijewicz
Stanisław Jowik

Drelów

Gawłowski Sławomir
tel: 508 004 255
Krzysztof Semeniuk
Krzysztof Strok,
Anna Ciesielska
Sławomir Bogucki
Edyta Filipiuk
Leszek Strok
Radosław Zacharuk

Kwasówka

Woch Elżbieta
tel: 508 004 261
Kamil Ładniak
Krzysztof Skiba
Marcin Marczuk
Danuta Bartoszuk
Daniel Tywoniuk
Zdzisław Grysiewicz

Leszczanka

Korneluk Krystyna
tel: 508 004 264
Małgorata Kozakiewicz
Damian Borowik
Grzegorz Michalczuk
Zenon Wenio
Zofia Grzeszyk

Łózki

Kozłowiec Henryk
tel: 508 004 271
Michał Zahajkowiec
Mirosław Grysiewicz
Joanna Zdunek
Anna Kozłowiec
Bogdan Grysiewicz
Anna Stanisławska
Damian Łajtar

Pereszczówka

Nazaruk Marcin
tel: 508 004 272
Karol Siłaczuk
Daniel Siłaczuk
Dariusz Kieczka
Marian Bojko

Przechodzisko

Oleksiuk Barbara
tel: 508 004 275
Gabriel Antoniuk
Marta Daciuk
Aldona Bukowska
Wiesław Denisiuk
Marek Jaroszuk
Stanisław Olesiejuk

Sokule

Pawłowska Halina
tel: 508 004 276
Anna Cieślikowska
Anna Kowieska
Jarosław Kowieski
Zygmunt Kowieski
Ryszard Grochowski
Kamil Pałczak

Strzyżówka

Kuźmiuk Eugeniusz
tel: 508 004 277
Abdrzej Martyniuk
Arkadiusz Zacharuk
Daniel Kupidura
Anna Martyniuk
Michał Bachonko

Szachy

Juchimiuk Edward
tel: 508 004 278
Krzysztof Chwedoruk
Adam Leszczuk
Krzysztof Saczuk
Marcin Leszczuk
Zbigniew Grądkowski
Bożena Jakubowicz
Teresa Mikiciuk

Szóstka

Nekreś Marek
tel: 504 877 602
Przemysław Kalinka
Jolanta Kiewel
Grzegorz Holeszczuk
Beata Nitycz

Witoroż

Bahonko Adam
tel: 508 004 302
Krzysztof Kościuczyk
Stanisław Kieczka
Ewelina Hryniewska
Magda Klimek
Jan Hamruk

Worsy

Kaparuk – Jastrzębska Jolanta
tel: 508 004 303
Krzysztof Daniluk
Ewa Ołtuszyk
Leszek Kanatek
Włodzimierz Bekulard
Leszek Kanatek
Mirosław Kocko
Hanna Strakłowiec
Jarosław Matejek

Wólka Łózecka

Grzeszuk Dariusz
tel: 508 004 304
Mirosław Kiryluk
Ewelina Struczuk
Dorota Gawryszuk
Agnieszka Jaroszuk

Zahajki

Kozłwoiec Krystyna
tel: 508 004 456
Katarzyna Semeniuk
Anna Wróbel
Jagoda Jakmiak
Krzysztof Kołkowiecz
Grażyna Maksymiuk
Ewa Tarasiuk
Zofia Nazaruk

Żerocin

Bieniek Tomasz
tel: 508 004 457
Janina Waszczuk
Agata Filipiuk
Krzysztof Semeniuk
Ryszard Jaszczuk
Tadeusz Kurowski

Accessibility Toolbar

Scroll to Top