Placówki oświatowe

Samorządowe Szkoły Podstawowe i Gimnazja
działające na terenie Gminy Drelów.


SZKOŁY PODSTAWOWE:


 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Drelowie.

ul. Szkolna 11
21 – 570 Drelów
tel. 83 372 00 12
e-mail: sp.drelow@vp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.spdrelow.bip.lubelskie.pl

- sp_drelow.jpg

Strona internetowa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Drelowie


Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Szóstce.

21-570 Drelów

tel. 83 372 11 64

e-mail: szkola.pl@wp.pl
 
Biuletyn Informacji Publicznej: www.spszostka.bip.lubelskie.pl

- szkola_szostka.jpg

Strona internetowa szkoły: Szkoła Podstawowa w Szóstce


Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich
w Żerocinie.
 
Żerocin 32
21 – 570 Drelów
tel. 83 372 13 12
e-mail: spzerocin@wp.pl
 
Biuletyn Informacji Publicznej: www.spzerocin.bip.lubelskie.pl

Strona internetowa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Żerocinie

 


GIMNAZJA:

 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Unitów Drelowskich
w Drelowie.

ul. Szkolna 11
21-570 Drelów

Tel: 83 3720562

e-mail: gimnazjum.drelow@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.g1drelow.bip.lubelskie.pl

 - gimnazjum_drelow_2013.jpg

Strona internetowa szkoły: Gimnazjum Nr 1 im. Unitów Drelowskich w Drelowie


Zespół Szkół
im. ks. Jana Twardowskiego
w Dołdze.
(Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Nr 2)

Dołha 1
21 – 570 Drelów
tel. 83 371 15 24
e-mail: dolha@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.zsdolha.szkolnastrona.pl/bip/

 
Strona internetowa szkoły: Zespół Szkół w Dołdze

Accessibility Toolbar

Scroll to Top