Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom We Wsi Dołha

Dane podmiotu:

Nazwa: FUNDACJA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM WE WSI DOŁHA.

Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń

Numer KRS: 0000105452

NIP:

REGON: 03001200800000

Forma prawna: FUNDACJA

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2002-05-07

Województwo: LUBELSKIE

Powiat: BIALSKI

Gmina: DRELÓW

Miejscowość: DOŁHA

Adres: 56

Kod pocztowy: 21-570

Poczta: DRELÓW

 

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

 

Sposób Reprezentacji:

OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU ZARZĄDU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ JEGO CZŁONKOWIE UPRAWNIENI PRZEZ ZARZĄD.

 

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko lub nazwa

Imię pierwsze

Imię drugie

Funkcja

CHLCZUK

WŁADYSŁAW

ZYGMUNT

PREZES

TUR

MARIANNA

V-CE PREZES

 

Cel działania:

UDZIELANIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY FINANSOWEJ I RZECZOWEJ NA POTRZEBY OŚRODKÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ I PRZEDSIĘWZIEĆ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ PRZECIWALKOHOLOWĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ W/W OŚRODKÓW I WSPÓŁPRACUJACYCH Z NIMI KLUBÓW.

2.WYPOSAŻENIE OŚRODKÓW LECZNICTWA ODWYKOWEGO W NARZĘDZIA TERAPEUTYCZNE, LITERATURĘ FACHOWĄ, SPRZĘT I MATERIAŁY POMOCNICZE.

3. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W ZAKRESIE WCZESNEGO WYKRYWANIA UZALEŻNIEŃ ORAZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY.

4. SZKOLENIE KADRY TERAPEUTÓW I PERSONELU POMOCNICZEGO.

5. ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA TERAPIĘ ODWYKOWĄ W OŚRODKACH STACJONARNYCH.

6.ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNYCH, TRENINGÓW I SESJI TERAPEUTYCZNYCH.

7.POWYŻSZE CELE MOGA BYĆ REALIZOWANE JAKO POMOC W ZWALCZANIU I ZAPOBIEGANIU INNYCH UZALEŻNIEŃ.

Accessibility Toolbar

Scroll to Top